Kopers nemen meer risico bij het kopen van een huis

19 augustus 2021
Artikel

De woningmarkt lijkt oververhit. Kopers nemen steeds meer risico’s om hun droomhuis te bemachtigen. Hoger bieden dan de vraagprijs is de norm geworden, maar potentiële kopers laten ook steeds vaker verkoopvoorwaarden vallen, zoals een financieringsvoorbehoud of bouwkundige keuring. Welke risico’s neemt u dan eigenlijk?

portretfoto Jorrit Morra
Neem contact op met:
Jorrit Morra Jurist ondernemingsrecht
Sleutel overhandigen bij kopen van een huis

Koopovereenkomst

Sinds 1 januari 2003 kan de koop van een woning door een natuurlijk persoon - die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf - slechts schriftelijk worden aangegaan. Het doel hiervan is bescherming van u als consument-koper. Naast het schriftelijkheidsvereiste heeft u een wettelijke bedenktermijn van drie dagen om de koopovereenkomst te ontbinden. Daarnaast kunnen u en de verkoper in de koopovereenkomst aanvullende afspraken maken. Een aantal partijafspraken hiervan zijn inmiddels gebruikelijk, zoals een financieringsvoorbehoud en een bouwkundige keuring.

Financieringsvoorbehoud

Na het ondertekenen van een voorlopig koopcontract moet u de financiering vaak nog regelen. In de meeste gevallen sluit u hiervoor een lening af bij een bank. Bancaire instellingen streven naar een optimalisatie van dit financieringsproces, maar toch is dit vaak niet van de ene op de andere dag geregeld. Dit resulteert vaak in een contractueel financieringsvoorbehoud in de koopovereenkomst. Juridisch gezien is dit een ontbindende voorwaarde (vaak alleen voor u als koper), waarop u zich binnen een bepaald tijdvak kan beroepen als u de financiering niet geregeld krijgt. Is het tijdvak voor de mogelijkheid tot ontbinden van de koopovereenkomst verstreken? Dan kunt u alleen nog van de koopovereenkomst af als u schadeplichtig wordt. Dit betekent vaak dat u een boete van 10% van de koopsom moet betalen. Laat u het financieringsvoorbehoud als onderhandelingsvoorwaarde vallen? Dan neemt u dus een risico om schadeplichtig te worden met een boete tot gevolg. 

Bouwkundige keuring

De juridische levering van een woning betekent ook dat het risico voor zichtbare gebreken in de woning per die datum overgaat op de koper. Daarom heeft u, voorafgaand aan de levering, de mogelijkheid de woning te onderzoeken om dergelijke zichtbare gebreken te ontdekken. Zo nodig kan een specialist deze keuring uitvoeren. Als u de bouwkundige keuring als onderhandelingsvoorwaarde laat vallen, neemt u daarmee het risico om gebreken voor eigen rekening en risico te moeten herstellen.

Bepaal uw risico en contractafspraken

De huidige krapte van het woningaanbod op de woningmarkt stuwt de huizenprijzen enorm. Hierdoor nemen kopers, die vaak in een biedingsstrijd terecht komen, steeds meer risico door juridische onderhandelingsvoorwaarden te laten vallen. Bepaal als koper welke risico’s u wilt nemen en welke gevolgen dit met zich mee kan brengen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit artikel of heeft u andere vragen over (de aankoop) van onroerend goed? Neem contact op met Jorrit Morra , jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Jorrit een e-mail.

Wilt u meer weten over (de aankoop) van onroerend goed? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Jorrit
portretfoto Jorrit Morra
Jurist ondernemingsrecht
Bel
013-4647180
Download whitepaper icoon

Aandachtspunten bij het kopen van een bedrijfspand

Download het whitepaper