Juridische aandachtspunten bij thuiswerken

8 december 2020
Artikel

Vanwege de coronacrisis werken veel werknemers indien mogelijk vanuit huis. Dit heeft gevolgen voor u als werkgever. Wij zetten de arbeidsrechtelijke aandachtspunten bij thuiswerken voor u op een rij.

Portretfoto van Ralph Kops
Neem contact op met:
Ralph Kops Jurist arbeidsrecht en procesjurist
meneer bekijkt juridische aandachtspunten bij thuiswerken

Zorg voor een veilige werkplek

Als werkgever bent u verplicht om uw medewerkers te voorzien van een goede werkplek, ongeacht of dit op de werkvloer is of thuis. Op de werkvloer moet u als werkgever in ieder geval voor een veilige werkomgeving zorgen, in lijn met de aanbevelingen van het RIVM en de protocollen op www.mijncoronaprotocol.nl. Als u geen veilige werkomgeving kunt garanderen, mag u uw medewerkers verplichten om thuis te werken. Doordat het thuiswerken de afgelopen periode redelijk plotseling is geïntensiveerd, is het niet reëel om te verwachten dat u als werkgever alle thuiswerkplekken zodanig heeft ingericht. Eventuele aanpassingen aan de thuiswerkpleksituatie moeten vooralsnog met name in onderling overleg bereikt en uitgevoerd worden. Naarmate de coronaperiode langer voortduurt, wordt er van u op dit vlak meer verwacht c.q. dat u de thuiswerkplek afdoende heeft ingericht. U bent als werkgever immers aansprakelijk als een werknemer door een niet afdoende ingerichte thuiswerkplek arbeidsongeschikt raakt.

Verplicht om op kantoor te werken

Als het werk niet vanuit huis verricht kan worden en u heeft een veilige werkomgeving gecreëerd, dan zijn uw medewerkers overigens verplicht om op kantoor te werken. Als een medewerker uit angst voor corona weigert te komen werken, dan kan er sprake zijn van werkweigering en kunt u arbeidsrechtelijke sancties overwegen.

Reiskostenvergoeding

Veel werkgevers vragen zich af in hoeverre zij verplicht zijn om vaste reiskosten te blijven betalen aan thuiswerkende medewerkers terwijl deze minder reizen en de fiscale wetgeving per 1 januari 2021 verandert. Dit is afhankelijk van wat partijen daarover hebben afgesproken in de arbeidsovereenkomst, een bedrijfsreglement of eventueel de toepasselijke cao. Blijkt uit die documenten niet hoe u daar mee om moet gaan? Dan geldt om bij voorkeur in onderling overleg reiskostenvermindering door te voeren tot slechts de werkelijke reiskosten en dit door uw medewerker te laten accorderen. Besluit u de reiskostenvermindering eenzijdig door te voeren? Compenseer uw werknemer dan met bijvoorbeeld een thuiswerkvergoeding. Als u uw werknemer niet compenseert of een alternatief biedt, dan is het mogelijk dat uw werknemer bij bezwaar in het gelijk wordt gesteld. Specifieke rechtspraak is daar echter nog niet over. De toekomst zal dit uitwijzen.

Meer weten?

De juristen arbeidsrecht van ABAB Legal kunnen u adviseren over de rechten en plichten bij thuiswerken. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Ralph Kops, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 076-5438060 of stuur Ralph een e-mail.

Bekijk alle artikelen over thuiswerken en kostenvergoedingen. 

Wilt u meer weten over de juridische aandachtspunten bij thuiswerken? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Ralph
Portretfoto van Ralph Kops
Jurist arbeidsrecht en procesjurist
Bel
076-5438060