Huwelijkse voorwaarden, zijn die tegenwoordig nog wel nodig?

13 maart 2020
Artikel

Onlangs werd het vijfde seizoen van Married at First Sight afgesloten. In dit datingprogramma worden stellen aan elkaar gekoppeld door een team van deskundigen. Ze treden daarbij meteen in het huwelijk. Het was overigens geen succesvol seizoen dit keer, want geen van de koppels bleef uiteindelijk getrouwd. Het is de experts dus niet gelukt om een goede match te maken. 

Portretfoto van Linda Pijpers
Neem contact op met:
Linda Pijpers Jurist personen- en familierecht
Huwelijkse voorwaarden, zijn die tegenwoordig nog wel nodig?

Juridisch expert

Gelukkig was er ook een juridisch expert betrokken bij de serie, in dit geval de notaris die voorafgaand aan de huwelijken huwelijkse voorwaarden heeft opgesteld. Dit heeft ervoor gezorgd dat de echtscheidingen minstens zo vlot zouden verlopen als de huwelijken uiteindelijk hebben geduurd. Het ligt voor de hand dat er in alle gevallen sprake was van een zogenaamde ‘koude uitsluiting’. Bij deze vorm van huwelijkse voorwaarden heeft ieder van de partners bij een eventuele echtscheiding weer recht op het vermogen dat hij of zij bezat toen het huwelijk werd aangegaan.

Goed geregeld?

Ondanks dat er ook dit seizoen weer aandacht was voor de huwelijkse voorwaarden, heerst er tegenwoordig bij velen het idee dat deze voorwaarden niet langer nodig zijn omdat de wetgever het inmiddels goed geregeld heeft. Sinds 1 januari 2018 geldt de wet Beperkte gemeenschap van goederen. Op grond van deze wetgeving trouwt u inderdaad niet meer in de ‘oude’ algehele gemeenschap van goederen, maar in een beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat partners het vermogen en inkomen dat ze verkrijgen tijdens het huwelijk, bij echtscheiding moeten delen. De voorhuwelijkse bezittingen en schulden blijven privé, net als schenkingen en erfenissen die gedurende het huwelijk verkregen zijn. Deze blijven eveneens buiten de beperkte gemeenschap van goederen. Goed geregeld door de wetgever, zo lijkt het, maar er zijn toch enkele aandachtspunten.

Vermogenstoename van privégoederen

Een belangrijk aandachtspunt is dat de vermogenstoename van de privégoederen die een partner al had voor het huwelijk, bij echtscheiding wél moet worden gedeeld. Dit kan betrekking hebben op een woonhuis van één van de partners, maar bijvoorbeeld ook op een eigen onderneming van een partner, die hij of zij bij echtscheiding natuurlijk moet kunnen continueren.

Denk ook aan de volgende punten:

  • Hoe bewijst u bij echtscheiding wat al van u was voor het aangaan van het huwelijk?
  • Wat u voor het huwelijk al samen had, wordt door de wet Beperkte gemeenschap van goederen ook onderdeel van de beperkte gemeenschap van goederen. Stel dat u als samenwoners een woning kocht in de verhouding 80-20 (bijvoorbeeld omdat één van de partners een schenking van zijn of haar ouders ontving), dan bent u vanaf de huwelijksdatum ineens ieder voor de helft tot die woning gerechtigd.
  • Als u voor het huwelijk al aandelen in een bv had, dan blijven deze in principe buiten de beperkte gemeenschap van goederen. Maar in de wet staat dat u aan de gemeenschap een redelijke vergoeding moet betalen voor kennis, vaardigheden en arbeid die de andere echtgenoot ten behoeve van de onderneming heeft aangewend. De wetgever heeft echter niet geregeld hoe hoog die vergoeding moet zijn of hoe deze berekend moet worden.

Bezint eer ge begint

De genoemde aandachtspunten zijn er slechts enkele, maar ze maken wel duidelijk dat het opstellen van huwelijkse voorwaarden in veel gevallen nog steeds de voorkeur heeft. Hierbij geldt dan ook dat een goed advies voorafgaand aan het huwelijk raadzaam is. Met uw partnerkeuze wil ABAB Legal zich zeker niet bemoeien, zoals de deskundigen van Married at First Sight, maar met het opstellen van passende huwelijkse voorwaarden helpen we u graag!

Meer weten?

Wilt u advies bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden? Neem dan contact op met Linda Pijpers, jurist personen- en familierecht, via telefoonnummer 0485-561325 of stuur Linda een e-mail

Wilt u meer weten over huwelijkse voorwaarden? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Linda