Het (ver)huren van een woning; hoe zat het ook alweer?

18 november 2022
Artikel

Als u een woning (ver)huurt, heeft u te maken met een apart huurregime voor woningen. Voorheen bleek in de praktijk dat het sluiten van een huurovereenkomst van een woning voor bepaalde tijd (bijna) onmogelijk was, want de verhuurder kon alleen met een wettelijke opzeggrond de huur beëindigen. Dit leverde vaak vervelende situaties op tussen de verhuurder en de huurder. Vooral een verhuurder kon moeilijk bevatten dat hij alleen in uitzonderlijke situaties het recht had om de huurovereenkomst op te zeggen.  

Portretfoto van Jorrit Morra
Neem contact op met:
Jorrit Morra Jurist ondernemingsrecht
Het (ver)huren van een woning; hoe zat het ook alweer?

(Ver)huren zelfstandige woonruimte

Vanwege een toenemende vraag vanuit de praktijk en een krapte op de woningmarkt is het sinds 1 juli 2016 mogelijk een zelfstandige woonruimte te (ver)huren voor bepaalde tijd. Voor zelfstandige woonruimte geldt hierbij een duur van maximaal twee jaar; voor onzelfstandige woonruimte is dit maximaal vijf jaar (Artikel 271 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek). Aan de huur van een woning voor bepaalde tijd heeft de wetgever een aantal voorwaarden verbonden die de rechters in de praktijk strikt toetsen. Natuurlijk is de (ver)huur met een looptijd voor onbepaalde tijd nog steeds mogelijk.

Kenmerken huurovereenkomst woonruimte voor bepaalde tijd

Looptijd

De maximale huurtermijn van een zelfstandige woonruimte is twee jaar. Het is dus ook mogelijk om een kortere termijn overeen te komen. Het voordeel van een huurcontract voor bepaalde tijd is dat de verhuurder en de huurder aan elkaar kunnen wennen. Op deze manier kan een partij makkelijker het contract beëindigen als de huursituatie toch niet conform zijn verwachting is. Het is niet mogelijk om na de overeengekomen looptijd wederom een ‘proefperiode’ af te spreken met de (ver)huurder. De looptijd moet dan gewijzigd worden naar onbepaalde tijd.

Opzegging/informeren huurder

Indien de huurder en de verhuurder een huurovereenkomst voor bepaalde tijd sluiten, kan de verhuurder tijdens de looptijd in beginsel de huur niet opzeggen. Als de verhuurder de huur niet wenst voort te zetten in een looptijd naar onbepaalde tijd, dan moet de verhuurder de huurder tijdig informeren. Concreet betekent dit dat de verhuurder de huurder maximaal drie maanden en minimaal één maand voor het verstrijken van de bepaalde duur schriftelijk op de hoogte moet stellen. Voor de huurder bestaat er wel een tussentijdse opzegmogelijkheid met inachtneming van de termijn van de eerstvolgende betaling, dit is in de praktijk in de regel vaak één maand.

Let op: de wetgeving voor huurcontracten voor bepaalde tijd wijzigt hoogstwaarschijnlijk per 1 januari 2024. Lees hier meer

Welke beslissing is nu wenselijk?

Welke beslissing nu wenselijk is, is afhankelijk van de omstandigheden en de voorkeur van de (ver)huurder. Gezien de huidige rechtspraak is het vanuit het perspectief van een verhuurder in de praktijk niet onverstandig om in beginsel een contract voor bepaalde tijd te sluiten voor een zelfstandige woonruimte. De verhuurder moet er dan wel rekening mee houden dat de rechters de voorwaarden die de wetgever aan de huur voor bepaalde tijd heeft verbonden strikt toetst. Voor een huurder is er meer coulance, omdat die wel de mogelijkheid heeft de huur tussentijds onder voorwaarden te beëindigen. 

Meer weten?

Bij ABAB Legal zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Weten welke keuze in uw geval wenselijk is of wat uw rechten zijn? Neem contact op met Jorrit Morra , jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Jorrit een e-mail.

Wilt u meer weten waar u op moet letten bij de (ver)huur van een woning? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Jorrit
Portretfoto van Jorrit Morra
Jurist ondernemingsrecht
Bel
0165-531323
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu