Het adviesrecht van uw ondernemingsraad

10 november 2022
Artikel

Uw ondernemingsraad (OR) heeft adviesrecht. Dit betekent dat u uw OR tijdig om advies moet vragen over diverse voorgenomen besluiten, die zijn opgenomen in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Ook mag de OR ongevraagd advies geven.

Portretfoto van Geert Rouwet
Neem contact op met:
Geert Rouwet Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Vergadertafel

Overzicht besluiten Wet op de ondernemingsraden

 1. Overdracht van de zeggenschap over uw onderneming of een onderdeel daarvan.
 2. Het vestigen van of het overnemen of afstoten van de zeggenschap over een andere onderneming, alsmede het aangaan van, het aanbrengen van een belangrijke wijziging in of het verbreken van duurzame samenwerking met een andere onderneming, waaronder het aangaan, in belangrijke mate wijzigen of verbreken van een belangrijke financiële deelneming vanwege of ten behoeve van een dergelijke onderneming.
 3. Beëindiging van de werkzaamheden van uw onderneming of van een belangrijk onderdeel daarvan.
 4. Belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van uw onderneming.
 5. Belangrijke wijziging in de organisatie van uw onderneming of in de verdeling van bevoegdheden binnen uw onderneming.
 6. Wijziging van de plaats waar uw onderneming haar werkzaamheden uitoefent.
 7. Het groepsgewijs werven of inlenen van arbeidskrachten.
 8. Het doen van een belangrijke investering voor uw onderneming.
 9. Het aantrekken van een belangrijk krediet voor uw onderneming.
 10. Het verstrekken van een belangrijk krediet en het stellen van zekerheid voor belangrijke schulden van een andere ondernemer, tenzij dit gebeurt in de normale uitoefening van werkzaamheden in uw onderneming.
 11. Invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening.
 12. Het treffen van een belangrijke maatregel in verband met de zorg van de onderneming voor het milieu, waaronder het treffen of wijzigen van een beleidsmatige, organisatorische en administratieve voorziening in verband met het milieu.
 13. Vaststelling van een regeling met betrekking tot het zelf dragen van het risico, bedoeld in artikel 40, aanhef en eerste lid, onderdeel a, artikel 40, aanhef en eerste lid, onderdeel b, of artikel 40, aanhef en eerste lid, onderdeel c, van de Wet financiering sociale verzekeringen.
 14. Het verstrekken en het formuleren van een adviesopdracht aan een deskundige buiten de onderneming over een van de hiervoor bedoelde aangelegenheden.

Het advies over een voorgenomen besluit moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd dat het advies nog van wezenlijke invloed is op het te nemen besluit. Doet u dit niet? Dan houdt het besluit geen stand.

Meer informatie of advies

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Heeft u vragen op het gebied van arbeids- of medezeggenschapsrecht? Neem vrijblijvend contact op met Geert Rouwet, jurist arbeidsrecht, via 024-6485817 of stuur Geert een e-mail.  Of download het whitepaper | Ondernemingsraad: rechten en plichten. 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Bel
024-6485817
Icoon downloaden whitepaper

Ondernemingsraad: rechten en plichten

Weten hoe u een OR opricht? En wat de rechten en plichten zijn?
Download het gratis whitepaper