Groene arbeidsvoorwaarden gewild bij werknemers

22 augustus 2022
Artikel

Groene arbeidsvoorwaarden zijn gewild bij werkgevers en werknemers. Steeds meer ondernemers introduceren een klimaatbudget. Werknemers krijgen of lenen geld van hun werkgever voor zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp. Uw afdeling compensation & benefits kan juist nu haar creativiteit laten zien.

Portretfoto van Richard Ouwerling
Neem contact op met:
Richard Ouwerling Jurist arbeidsrecht
Gloeilamp

Betrokkenheid werknemers verhogen door groene arbeidsvoorwaarden

Het hebben van secundaire, groene arbeidsvoorwaarden verhoogt de betrokkenheid van uw werknemers. Een voorbeeld vormt AFAS Software. De 650 werknemers kunnen maximaal € 25.000 lenen om hun koophuis te verduurzamen. De aflossing is in tien jaar tegen een rente van 2,9%. Dit leidt zowel tot verbinding en betrokkenheid als verduurzaming.

Werknemers vinden werken voor een werkgever met groene arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk door de rechtvaardiging in het beloningsbeleid. Uiteraard moeten er wel goede afspraken worden gemaakt over terugbetaling, als een werknemer toch tussentijds besluit te vertrekken of als op een andere manier de arbeidsovereenkomst eindigt.

Mogelijkheden groene arbeidsvoorwaarden

Er zijn ook andere mogelijkheden voor groene arbeidsvoorwaarden. Neem verkeersorganisatie ANWB. Daar krijgt een werknemer die met de fiets of het openbaar vervoer naar het werk reist, een hogere reiskostenvergoeding dan werknemers die met de auto reizen. Minder autokilometers leiden tot minder uitstoot en minder files.

U kunt ook besluiten het vakantiegeld te verhogen als uw werknemer voor een zakenreis tot een bepaalde afstand niet het vliegtuig neemt. Een ander voorbeeld vormt een zogenaamde ‘groene fietsregeling’, waarbij uw werknemers een fiets cadeau krijgen, waarbij de waarde ten laste gaat van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR). Of u stelt aan uw personeel enkele elektrische fietsen van de zaak ter beschikking. Daarover betaalt uw werknemer weliswaar een kleine bijtelling, maar de onderhoudskosten zijn voor uw rekening. Soms gaat het nog verder. Voor ieder overuur een boom laten planten. Of automatisch een dag vrij voor een demonstratie of protest ten behoeve van klimaat en/of duurzaamheid.

Medezeggenschap en draagvlak

Belangrijk om te weten is dat de ondernemingsraad een instemmingsrecht heeft over nieuwe groene arbeidsvoorwaarden. Het is in dat kader ook de vraag of er onder het personeel geen tweedeling gecreëerd wordt tussen werknemers die meer en minder aandacht hebben voor het klimaat. Het is dus essentieel om te peilen of er voldoende draagvlak is. Verder moet het geen eis, maar een mogelijkheid zijn.

Fiscale aspecten groene arbeidsvoorwaarden

Vanuit fiscaal perspectief zitten er beperkingen aan de groene arbeidsvoorwaarden. De uit te keren budgetten vormen in de regel loon. Dit betekent dat het voordeel moet worden belast of dat het ten laste komt van de vrije ruimte in de WKR. Dit verhoogt uw werkgeverskosten, omdat de vrije ruimte meestal niet toereikend is om duurzame groene arbeidsvoorwaarden te bekostigen. Het is aan het kabinet om werkgevers daarin meer te stimuleren door bijvoorbeeld een vrijstelling in het leven te roepen voor groene arbeidsvoorwaarden. Dit heeft ook als voordeel dat het kabinet haar klimaatdoelstellingen eerder zal behalen.

Meer informatie of advies?

Wilt u ook groene arbeidsvoorwaarden voor uw organisatie en staat daar nog niets over in de cao of arbeidsvoorwaardenregeling? Neem contact op met Richard Ouwerling, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Richard een e-mail.

Ook kunt u voor vragen terecht bij Ronald van Leeuwen, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 013-4647268 of stuur Ronald een e-mail.

Wilt u meer weten over groene arbeidsvoorwaarden? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Richard