Gevolgen reorganisatie onder NOW-regelingen

23 februari 2021
Artikel

Heeft u een reorganisatie doorgevoerd in uw onderneming tijdens de NOW-regelingen? Dan heeft dat gevolgen voor de hoogte van de uiteindelijke tegemoetkoming. De definitieve aanvraag van de NOW 1.0 kunt u al indienen.

Portretfoto Inge Titulaer
Neem contact op met:
Inge Titulaer Jurist arbeidsrecht
ondernemers bespreken de beste optie voor NOW-regeling

Ontslag onder NOW 1.0

Bij UWV ontslagen tijdens de looptijd van NOW 1.0 moet u als werkgever de subsidie voor de loonkosten over drie maanden terugbetalen, verhoogd met een boete van 50%. Bij de aanvraag definitieve vaststelling moet u als ondernemer de loonsom van januari 2020 noteren van alle medewerkers voor wie bedrijfseconomisch ontslag aangevraagd is. Die loonsom maal drie maanden plus 30% aan werkgeverslasten en 50% boete, wordt van de tegemoetkoming afgehaald. Heeft u UWV Werkbedrijf niet verzocht om een (voorlopige) ontslagaanvraag en kwam het dienstverband met een vaststellingsovereenkomst tot een einde? Dan valt dat ontslag niet onder de definitie van de NOW-regeling. De korting en boete op ontslag gelden dan ook niet.

Ontslag onder NOW 2.0

Bij UWV ontslagen tijdens de looptijd van NOW 2.0 wordt u gekort op subsidie, maar zonder 50%-boete. De korting geldt nog steeds niet bij een einde dienstverband met een vaststellingsovereenkomst, mits er geen (voorlopige) ontslagaanvraag bij het UWV Werkbedrijf ingediend was. Dit geldt tot aan twintig ontslagen. Is er wel sprake van twintig of meer ontslagen? Dan is er sprake van een ‘collectief ontslag’ en geldt er een ‘punitieve sanctie’ van 5% over de ontvangen subsidie. Die sanctie kon u voorkomen door aan extra criteria te voldoen, zoals het overeenkomen van een sociaal plan met de vakbonden of het voorleggen van een sociaal plan bij de Stichting Arbeid. Aangezien dit niet met terugwerkende kracht kan, kunt u nu geen invloed meer uitoefenen op de ontslagprocedure en de inspanningsverplichting onder NOW 2.0. Het ontslag onder NOW 2.0 heeft zodoende toch gevolgen voor de periode daarna. Het kan ook effect hebben op een volgende tegemoetkoming onder NOW 3.0.

Ontslag onder NOW 3.0

NOW 3.0 is verdeeld in een 3e, 4e en 5e tranche en biedt werkgevers de mogelijkheid om te reorganiseren en tegelijkertijd aanspraak te behouden op de tegemoetkoming in de loonkosten. Er is geen directe korting of boete meer op ontslag via het UWV Werkbedrijf.

Meer weten?

Wilt u meer weten over een reorganisatie onder de diverse NOW-regelingen? Neem dan contact op met Inge Titulaer, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 0413-336550 of stuur Inge een e-mailLees meer over een reorganisatie in 2021 en de huidige NOW regeling en laat u bij vragen adviseren door een jurist van ABAB Legal.

Wilt u meer weten over reorganisatie onder NOW-regelingen? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Inge