Gespreksopname zonder toestemming, mag dat?

27 juni 2021
Blog

In de praktijk maken werknemers steeds vaker gespreksopnames van gesprekken met hun werkgever om deze aan te voeren als bewijs in een procedure, vaak een ontslagzaak. Is dat toegestaan, hoe gaan rechters hiermee om en wat te doen als werkgever?

Portretfoto van Ralph Kops
Neem contact op met:
Ralph Kops Jurist arbeidsrecht en procesrecht
man leest contract

Het komt  erop neer dat werknemers gesprekken met u als werkgever mogen opnemen. De werknemer hoeft dit niet vooraf aan te kondigen. De achterliggende gedachte is dat werknemers volgens de wetgever ten opzichte van werkgevers nu eenmaal een zwakkere positie hebben en dus een gerechtvaardigd belang hebben bij een gespreksopname. Slechts in uitzonderlijke gevallen - zoals bijvoorbeeld een gesprek over bedrijfsinformatie of een doorlopende opname terwijl de werknemer zelf niet (meer) aan het gesprek deelneemt - kan het zo zijn dat een belangenafweging ertoe kan leiden dat het gesprek niet opgenomen had mogen worden. Dat zijn uitzonderingen.

Gespreksopnames als bewijs

De gespreksopnames mogen in een procedure in beginsel dus ingebracht worden en als bewijs dienen. Wilt u als werkgever niet dat dit ingebrachte bewijs gebruikt wordt bij de oordeelsvorming van de rechter? Dan moet u dit heel goed motiveren, wil de rechter dit bewijs achterwege laten. Uit onderzoek van een grote rechtsbijstandsverzekeraar uit 2019 blijkt dat veel rechters vooraf niet aangekondigde gespreksopnames van werknemers toestaan als bewijs.

Rechten van werkgevers

De vraag is of u als werkgever ook onaangekondigde gespreksopnames met de werknemer mag maken. Het antwoord is dat u als werkgever dit recht niet zonder meer heeft. Als werkgever heeft u in beginsel wel toestemming nodig van uw werknemer. Eenzijdige gespreksopnames van de werkgever zouden in strijd kunnen zijn met goed werkgeverschap en de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Alleen in uitzonderlijke situaties is een heimelijke gespreksopname door u als werkgever toegestaan. U kunt er echter wel voor kiezen de gespreksopname in te dienen in de procedure en af te wachten wat de rechter hiermee doet. Onrechtmatig bewijs bestaat in het civiele recht - in tegenstelling tot het strafrecht - namelijk niet. Consequentie kan niettemin zijn dat de rechter u kwalificeert als slecht werkgever of dat u in strijd handelt met de AVG. Dit kan voor u nadelige financiële gevolgen hebben. Die afweging moet u dan ook altijd maken ten tijde van het voeren van de procedure en ná overleg met uw jurist/advocaat.   

Meer informatie

Wilt u meer weten over het maken van gespreksopnames of over de dienstverlening van onze juristen arbeidsrecht? Neem contact op met Ralph Kops, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 076-5438060 of stuur Ralph een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Ralph
Portretfoto van Ralph Kops
Jurist arbeidsrecht en procesrecht
Bel
013-4647180