Gekort op de NOW door ontslag tijdens de verschillende regelingen?

2 december 2021
Artikel

Heeft u tijdens de eerdere NOW-regelingen een reorganisatie doorgevoerd in uw onderneming? Dan heeft dat mogelijk gevolgen voor de hoogte van de uiteindelijke tegemoetkoming.

Portretfoto van Inge Titulaer
Neem contact op met:
Inge Titulaer Jurist arbeidsrecht
ondernemers bespreken de beste optie voor NOW-regeling

Ontslag onder NOW 1.0

Bij een ontslag op bedrijfseconomische gronden via het UWV Werkbedrijf tijdens de looptijd van NOW 1.0 moet u als werkgever de subsidie voor bepaalde loonkosten over drie maanden terugbetalen, verhoogd met een boete van 50%. Bij de aanvraag van de definitieve vaststelling moet u als ondernemer de loonsom van januari 2020 noteren van alle medewerkers voor wie u bedrijfseconomisch ontslag aanvroeg. Die loonsom maal drie plus de vastgestelde werkgeverslasten, de factor 0,9 en de 50% boete, gaat van de tegemoetkoming af.

Heeft u UWV Werkbedrijf niet verzocht om een (voorlopige) ontslagaanvraag en kwam het dienstverband met een vaststellingsovereenkomst tot een einde? Dan zijn de korting op de NOW en de boete niet aan de orde.

Ontslag onder NOW 2.0

Wederom moet u als werkgever bij een bedrijfseconomisch ontslag via het UWV Werkbedrijf de subsidie over bepaalde loonkosten terugbetalen, maar zonder de 50%-boete. De korting geldt nog steeds niet bij een einde dienstverband met een vaststellingsovereenkomst, als er geen (voorlopige) ontslagaanvraag bij het UWV Werkbedrijf ingediend was. Dit geldt tot aan twintig ontslagen medewerkers.

Heeft u meer dan twintig medewerkers ontslagen? Dan is er sprake van een ‘collectief ontslag’ en geldt er een ‘punitieve sanctie’ van 5% over de ontvangen subsidie. Die sanctie kon u eerder nog voorkomen door aan extra criteria te voldoen, zoals het overeenkomen van een sociaal plan met de vakbonden of het voorleggen van een sociaal plan bij de Stichting Arbeid. Omdat dit niet met terugwerkende kracht kan, kunt u daar achteraf geen invloed meer op uitoefenen.

Ontslag vanaf de NOW 3.0 (3e, 4e, 5e 6e tranche)

Sinds de NOW 3.0 (oktober 2020) krijgen werkgevers de mogelijkheid om te reorganiseren en tegelijkertijd aanspraak te behouden op de tegemoetkoming in de loonkosten. Er geldt geen directe korting of boete meer bij ontslag via het UWV Werkbedrijf. Wel werd er van werkgevers verwacht dat zij naast de standaard inspanningsverplichting die voor iedere aanvrager gold, een aanvullende melding deden van een UWV-ontslagverzoek. Die melding moest plaatsvinden bij een bepaald loket van het UWV en UVW bood dan ondersteuning bij de begeleiding naar ander werk. Deed u deze melding niet? Dan volgt alsnog als sanctie een korting van 5% op de tegemoetkoming.

Wordt sinds de NOW 3 helemaal niet meer gekort vanwege ontslag?

Zoals gezegd geldt er geen directe korting of boete meer op ontslag. Wel geldt er een drempel voor de daling van de loonsom ten opzichte van de referentiemaand. Wordt de 10%-drempel overschreden, dan volgt er alsnog een korting op de tegemoetkoming. Een lagere loonsom kan het gevolg zijn van een UWV-ontslag, maar kan ook andere redenen hebben. Het UWV kijkt daar niet naar.

Ontslag tijdens de NOW 5.0 (7e tranche)

Recent is een vervolg van de NOW aangekondigd waarbij grotendeels dezelfde voorwaarden gelden. Voor de drempel aan loonsomdaling wordt 15% aangehouden. De verdere regeling is nog niet verder uitgewerkt.

Advies

Bij de vaststelling zult u bij de beslissing op de tegemoetkoming tevens een berekening ontvangen.

Voor de NOW1 en NOW 2 => Onderdeel van die berekening is de paragraaf korting vanwege een UWV-ontslag. Kijk na of er vanwege dat ontslag een korting en/of boete toegepast wordt en of dat in de situatie van uw onderneming terecht is.

Vanaf de NOW3 => Onderdeel van die berekening is de korting vanwege een verlaagde loonsom. Controleer of de berekening van de verlaging juist is, met de opmerking dat bepaalde bijzondere beloningen gefilterd horen te worden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de arbeidsrechtelijke gevolgen van ontslagen voor de diverse NOW-regelingen? Laat u bij vragen adviseren door een jurist van ABAB Legal of neem contact op met Inge Titulaer, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 0413-336550 of stuur Inge een e-mail.

Wilt u meer weten over reorganisatie onder NOW-regelingen? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Inge