Extra fosfaatrechten verkregen én schade geleden?

29 september 2020
Artikel

Heeft u in een later stadium extra fosfaatrechten verkregen en daardoor schade geleden? Mogelijk komt u dan voor een schadevergoeding in aanmerking. Deze schade kan zelfs bestaan uit gemiste marge van de extra koeien die u op basis van de extra fosfaatrechten had kunnen houden.

Portretfoto van Anita van Bavel
Neem contact op met:
Anita van Bavel Jurist agrarisch recht en bestuursrecht
Extra fosfaatrechten verkregen én schade geleden?

Een praktijkvoorbeeld

Een melkveehouder kampte in 2014 met een dierziekte onder de veestapel. Hierdoor heeft hij veel vee moeten afvoeren. Het gevolg hiervan is dat hij op de peildatum 2 juli 2015 met een substantieel lagere veebezetting zat en dus te weinig fosfaatrechten kreeg. Deze melkveehouder heeft zich in september 2016 voor het eerst gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die een aantal gegevens wilde controleren. RVO stelt het aantal fosfaatrechten vast op basis van de gegevens die bij hen bekend zijn.

De melkveehouder greep deze mogelijkheid direct aan om te melden dat het aantal dieren op de peildatum niet correct was als gevolg van de dierziekte-uitbraak. RVO deed hier niets mee en gaf als reactie dat met bijzondere omstandigheden vooralsnog geen rekening gehouden kon worden. Als er een knelgevallenregeling zou komen, dan kon de melkveehouder zich hiervoor later aanmelden.

Bij de toekenning van het aantal fosfaatrechten begin januari 2018 was geen rekening gehouden met de dierziekte-uitbraak. De melkveehouder heeft zich later officieel gemeld als knelgeval. Dit kon gedurende het eerste kwartaal van 2018.

De melkveehouder heeft daarnaast bezwaar gemaakt tegen de oorspronkelijke toekenning. RVO nam in 2019 een beslissing op bezwaar met daarin ook een reactie op het knelgevallenverzoek. De melkveehouder voldeed aan alle criteria en heeft extra fosfaatrechten verkregen.

Verzoek om schadevergoeding

In het praktijkvoorbeeld worden de extra fosfaatrechten in 2019 toegekend met terugwerkende kracht naar 1 januari 2018. Omdat de beslissing op bezwaar pas in 2019 genomen werd, had de melkveehouder in 2018 zelf al maatregelen getroffen om niet in strijd met het uitbreidingsverbod uit de Meststoffenwet te handelen. Sinds de invoering van het stelsel van fosfaatrechten mag een melkveehouder immers niet meer melkvee houden dan waarvoor hij fosfaatrechten heeft.

De melkveehouder heeft in 2018 de hoeveelheid fosfaatrechten die hij te kort kwam, geleased. Hiervoor heeft hij kosten gemaakt. Op basis van de beslissing op bezwaar was dit achteraf bezien niet nodig geweest. De melkveehouder is van mening dat hij schade geleden heeft. Hij diende bij RVO een verzoek om schadevergoeding in. En met succes: RVO doet hem een schikkingsvoorstel waarbij hij de leasekosten, de kosten die verband houden met het schadeverzoek en de wettelijke rente vergoed krijgt.

Advies bij schadevergoeding fosfaatrechten

Inmiddels zijn er meerdere schadeverzoeken door middel van een schikkingsvoorstel afgehandeld. Ga dus goed na of u schade heeft geleden doordat u in een later stadium extra fosfaatrechten verkregen heeft. Wilt u hierover meer weten of advies? Neem dan contact op met Anita van Bavel, jurist agrarisch recht en bestuursrecht via telefoonnummer 013-4647177 of stuur Anita een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Anita
Portretfoto van Anita van Bavel
Jurist agrarisch recht en bestuursrecht
Bel
013-4647180
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan