Europees Hof verruimt vrije advocaat- of juristkeuze

28 september 2021
Artikel

Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, moet u dan altijd genoegen nemen met de advocaat of jurist van de verzekeraar? Nee! In deze case beschrijven we hoe het Europese hof daarover oordeelde. 

Portretfoto van Reinier-John Koopman
Neem contact op met:
Reinier-John Koopman Jurist ondernemingsrecht
handtekening

U heeft een rechtsbijstandverzekering afgesloten (bedrijfsmatig of particulier). Nu wilt u niet dat de advocaat of jurist van de rechtsbijstandsverzekeraar de procedure voert, maar een door u zelf gekozen advocaat of jurist. Dat is al een aantal jaren mogelijk. De rechtsbijstandsverzekeraar is verplicht uw keuze te respecteren en de kosten van deze externe advocaat of jurist te betalen. Dat wil zeggen binnen de polisdekking en het kostenmaximum van uw polis.  

Verruiming vrije keuze advocaat- of juristkeuze

Deze vrije advocaat- of juristkeuze is beperkt tot het voeren van (gerechtelijke of administratieve) procedures. Door een uitspraak van het Europese Hof van 14 mei 2020 is daarin verruiming gekomen. Een in België lopende procedure leidde ertoe dat het Belgische Grondwettelijke Hof prejudiciële vragen stelde aan het Europese Hof.  

Het Europese Hof gaf meer duidelijkheid over wat onder een gerechtelijke procedure moet worden verstaan. Het Europese Hof meent dat onder gerechtelijke procedure moet vallen ‘elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, zelfs een voorafgaande fase.’ 

Consequenties rechtsbijstandverzekeraars

Deze uitspraak van het Europese Hof kan mijns inziens verregaande consequenties hebben voor rechtsbijstandsverzekeraars en hun verzekerden. Concreet zou dit namelijk moeten betekenen dat ieder geschil dat mogelijk kán leiden tot een gerechtelijke procedure onder het recht op voorkeursadvocaat of -jurist zou behoren te vallen. Dit betekent dat rechtsbijstandsverzekeraars de kosten moeten vergoeden van een door een verzekerde ingeschakelde advocaat of jurist binnen het kostenmaximum en de polisdekking te vergoeden; niet alleen voor de procedure zelf, maar óók voor de fase daaraan voorafgaand zoals het gehele minnelijke traject en/of bijvoorbeeld mediation.

Van de rechtsbijstandsverzekeraars is vooralsnog geen inhoudelijke reactie bekend. Wel hebben diverse rechtsbijstandsverzekeraars aangegeven de uitspraak van het Europese Hof te bestuderen. 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met Reinier-John Koopman, jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 073-6465348 of stuur Reinier-John een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Reinier-John