Europees Hof verruimt vrije advocaat- of juristkeuze

28 september 2021
Artikel

U heeft (bedrijfsmatig of particulier) een rechtsbijstandverzekering afgesloten en u wil niet dat de advocaat of jurist van de rechtsbijstandsverzekeraar de (gerechtelijke of administratieve) procedure voert, maar een door u zelf gekozen advocaat of jurist. Dat is al een aantal jaren mogelijk. De rechtsbijstandsverzekeraar is verplicht uw keuze te respecteren en de kosten (binnen de polisdekking en het kostenmaximum van uw polis) van deze externe advocaat of jurist te betalen. 

Portretfoto van Ralph Kops
Neem contact op met:
Ralph Kops Jurist arbeidsrecht en procesrecht
handtekening

Verruiming vrije keuze advocaat- of juristkeuze

Deze vrije advocaat- of juristkeuze is beperkt tot het voeren van (gerechtelijke of administratieve) procedures. Door een uitspraak van het Europese Hof van 14 mei 2020 lijkt daarin nu verruiming te komen. Een in België lopende procedure leidde ertoe dat het Belgische Grondwettelijke Hof prejudiciële vragen stelde aan het Europese Hof. Het Europese Hof heeft deze prejudiciële vragen beantwoord. Een deel van deze antwoorden is enkel relevant voor België, maar een deel ook voor Nederland en Europa.    

Het Europese Hof gaf meer duidelijkheid over wat onder een gerechtelijke procedure moet worden verstaan. Het Europese Hof meent dat onder gerechtelijke procedure moet vallen ‘elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, zelfs een voorafgaande fase.’ 

Consequenties rechtsbijstandverzekeraars

Deze uitspraak van het Europese Hof kan mijns inziens verregaande consequenties hebben voor rechtsbijstandsverzekeraars en hun verzekerden. Concreet zou dit namelijk moeten betekenen dat ieder geschil dat mogelijk kán leiden tot een gerechtelijke procedure onder het recht op voorkeursadvocaat of -jurist zou behoren te vallen. Dit betekent dat rechtsbijstandsverzekeraars de kosten moeten vergoeden van een door een verzekerde ingeschakelde advocaat of jurist binnen het kostenmaximum en de polisdekking te vergoeden; niet alleen voor de procedure zelf, maar óók voor de fase daaraan voorafgaand zoals het gehele minnelijke traject en/of bijvoorbeeld mediation.

Van de rechtsbijstandsverzekeraars is vooralsnog geen inhoudelijke reactie bekend. Wel hebben diverse rechtsbijstandsverzekeraars aangegeven de uitspraak van het Europese Hof te bestuderen. 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Ralph Kops, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 076-5438060 of mail Ralph.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Ralph
Portretfoto van Ralph Kops
Jurist arbeidsrecht en procesrecht
Bel
076-5438060