Effecten van corona van invloed op hoogte billijke vergoeding

24 november 2021
Artikel

De effecten van corona zijn voor iedereen merkbaar, zeker ook voor werkgevers, nu de NOW en de andere steunmaatregelen zijn beëindigd. Nu blijkt dat corona ook van invloed is op de hoogte van de billijke vergoeding bij onterecht ontslag.

Portretfoto van Richard Ouwerling
Neem contact op met:
Richard Ouwerling Jurist arbeidsrecht
voorzittershamer

De kantonrechter in Den Haag oordeelde zo ook in een zaak waarbij een werknemer op staande voet werd ontslagen.

De feiten

De werknemer, vanaf 2016 in dienst bij de werkgever, wordt op 6 mei 2020 op staande voet ontslagen. Als reden hiervoor voert de werkgever aan dat de werknemer ‘het vertrouwen van zijn werkgever onwaardig is geworden’. De werkgever verwijt hem bovendien e-mailcontact te hebben gehad met concurrenten en van het lekken van vertrouwelijke informatie. De werknemer wordt ook verweten dat hij onder ongunstige voorwaarden een contract zou hebben gesloten. Na een heftige woordenwisseling neemt de werkgever de laptop van de werknemer in beslag. Hij stelt dat de werknemer kort daarvoor gegevens van de laptop zou hebben verwijderd.

De werknemer betwist de dringende reden, maar berust in het ontslag. Hij verzoekt de kantonrechter een verklaring voor recht te geven dat het ontslag op staande voet onterecht is en vordert het achterstallige salaris, de transitievergoeding en een billijke vergoeding.

Ontslag op staande voet houdt niet stand

De kantonrechter Den Haag oordeelt dat het ontslag op staande voet geen standhoudt. De werkgever kon geen van de aangevoerde gronden bewijzen. De kantonrechter wijst de verklaring voor recht dan ook toe. De werkgever moet achterstallig salaris, de transitievergoeding en een billijke vergoeding van maar liefst € 55.000 bruto betalen. Bij het berekenen van de hoogte van deze billijke vergoeding neemt de kantonrechter mee dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door de werknemer op onjuiste gronden te ontslaan. De tijd waarbinnen de werknemer een andere vergelijkbare baan kan vinden, schat de kantonrechter, gezien de nadelige effecten die het coronavirus op de economie heeft, op 24 maanden.

Trend in de rechtspraak

Het is niet de eerste keer dat kantonrechters de gevolgen van de coronacrisis voor de economie expliciet meenemen in de berekening van de hoogte van de billijke vergoeding. De kantonrechters in  Amsterdam en Rotterdam deden dit eerder ook al. Omdat de werkgevers in deze kwesties hun werknemers ten onrechte op staande voet hadden ontslagen, werden laatstgenoemden in bescherming genomen. De schadevergoeding werd verhoogd, omdat het voor de werknemers gemiddeld genomen langer duurt voordat ze een nieuwe, vergelijkbare baan zouden vinden. Er is dus inmiddels sprake van een trend.

Vragen?

De juristen arbeidsrecht van ABAB Legal zijn gespecialiseerd in het adviseren over ontslag op staande voet. Heeft u vragen over een mogelijke dringende reden voor ontslag op staande voet? Loop dan geen risico op een hoge billijke vergoeding en neem contact op met Richard Ouwerling, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 076-5438029 of stuur Richard een mail.

Wilt u meer weten over ontslag op staande voet? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Richard