Een testament opmaken in coronatijd

28 april 2020
Artikel

De coronacrisis houdt ons allemaal bezig. Allereerst op gezondheidsgebied, maar ook zeker ten aanzien van de economische gevolgen. Iedereen is druk bezig met het herinrichten van de samenleving, zodat er zo veel mogelijk op afstand kan gebeuren. Een aantal zaken moet al sinds jaar en dag in persoon gebeuren, zoals het opstellen van een testament. Juist in deze tijd is het van groot belang dat uw zaken op orde zijn.  Wat nu als u niet kúnt verschijnen om dat in orde te maken?
 

Portretfoto van Maartje Nolte
Neem contact op met:
Maartje Nolte Jurist personen- en familierecht en Estate planner
man leest testament

Spoedwet ondertekenen op afstand

Recent werd een spoedwetsvoorstel aangenomen dat een tijdelijke voorziening bevat om dit tóch op te lossen, met terugwerkende kracht tot en met 16 maart 2020. Deze tijdelijke wet geldt vooralsnog tot 1 september 2020, maar kan verlengd worden als de situatie daarom vraagt. 
Voor zaken waarvoor géén onderhandse volmacht afgegeven kan worden, heeft de notaris de mogelijkheid om in deze uitzonderlijke situatie uw handtekening onder de akte te vervangen door een verklaring dat verschijnen in persoon – vanwege COVID-19 – voor u niet mogelijk was. De notaris bepaalt zelf of hij het nodig vindt om van deze mogelijkheid gebruik te maken. 

Wel identificeren 

Een akte die voor u is opgemaakt, kan ‘ondertekend’ worden na het gebruiken van een tweezijdig audiovisueel communicatiemiddel. Hierdoor kan de notaris u wel identificeren, de inhoud van de akte met u doornemen en zich ervan vergewissen dat u instemt met de inhoud daarvan. Aan alle randvoorwaarden die gelden bij het opmaken van een notariële akte zoals een testament, is immers niets veranderd. Zo is het bijvoorbeeld van belang dat u niet beïnvloed wordt door een derde bij het vastleggen van uw uiterste wil. De notaris moet daarbij dan ook zorgvuldig handelen en alleen tot de ‘ondertekening’ overgaan als hij met u heeft kunnen spreken via een goede, ononderbroken verbinding. 
De notaris kan overigens alleen tot het passeren van de akte overgaan, als u zich in Nederland bevindt; de Nederlandse notaris is in het buitenland niet bevoegd.  
Komt uw (skype-)testament op deze manier tot stand, dan is er sprake van een volwaardige akte. 

Meer informatie of advies?

Uiteraard staat ABAB u als vanouds graag bij in de begeleiding hiervan, eveneens via de audiovisuele weg of persoonlijk als dit met gepaste afstand mogelijk is.
Wilt u meer informatie of advies over het opstellen van uw testament? Neem dan contact op met Maartje Nolte,  jurist personen- en familierecht, via telefoonnummer 076-5438062 of stuur Maartje een mail

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Maartje
Portretfoto van Maartje Nolte
Jurist personen- en familierecht en Estate planner
Bel
076-5438062