Een schenking die alleen aan uw eigen kind toekomt

30 juni 2020
Artikel

De woningmarkt staat al een hele tijd onder druk. De huizenprijzen zijn zelfs nog nooit zo hoog geweest als in het eerste kwartaal van 2020. Reden voor veel ouders om hun (klein)kind in financiële zin te helpen bij de aankoop van een eigen woning. Als u het kunt missen, kunt u belastingvrij een bedrag van € 103.643 (2020) schenken aan uw (klein)kind of een ander die u een financiële bijdrage gunt.

Portretfoto van Maartje Nolte
Neem contact op met:
Maartje Nolte Jurist personen- en familierecht en Estate planner
Een schenking die alleen aan uw eigen kind toekomt

Voorwaarden schenking

Deze schenkingsvrijstelling is alleen zo ruim als er een eigen woning mee aangekocht of verbouwd wordt. Ook het aflossen van een bestaande hypotheek of restschuld is toegestaan. Het geschonken bedrag moet binnen twee jaar ná het jaar waarin is geschonken, worden gebruikt voor een van deze doeleinden.

Schoonkinderen uitsluiten

Heeft uw (klein)kind een partner? Leg dan goed vast dat hetgeen u wilt schenken (desgewenst) alleen aan uw eigen (klein)kind toekomt. Gaan uw (klein)kind en zijn/haar partner op een later moment onverhoopt uit elkaar, dan kost dit hem/haar niet de helft van uw schenking. Dit noemen we ook wel een uitsluitingsclausule of privéclausule.

Ondanks dat erfenissen en schenkingen op basis van het huidige huwelijksvermogensrecht niet automatisch deel gaan uitmaken van de huwelijksgemeenschap, kan uw (klein)kind gehuwd zijn onder het ‘oude’ huwelijksvermogensrecht van voor 1 januari 2018 óf met zijn/haar partner afwijkende afspraken hebben gemaakt waardoor erfenissen en schenkingen wel tot het gemeenschappelijke vermogen gaan behoren.

Als schenker zelf de regie houden

Als schenker kunt u zelf de regie houden door bij het doen van de schenking de uitsluitingsclausule op te nemen. Als u feitelijk schenkt (dus niet op papier), bijvoorbeeld voor de eigen woning, dan is het doen van een schenking vormvrij. Dat wil zeggen dat u geen (notariële) akte nodig heeft. Dit brengt met zich mee dat ook een uitsluitingsclausule bij deze schenking in beginsel vormvrij is en dus ook mondeling kan worden gedaan. Bij een echtscheiding is het echter lastig om te bewijzen dat een schenking enkel van uw (klein)kind is geweest, als dit niet schriftelijk is vastgelegd.  

Wanneer bepalen?

Een uitsluitingsclausule moet voor of gelijktijdig met de schenking worden vastgelegd. Een mondeling gedane uitsluitingsclausule kan echter wel nog later worden bekrachtigd met een (notariële) akte. U legt dan enkel de eerder afgesproken ‘spelregels’ vast, zodat er geen discussie kan ontstaan daarover.

Let op: om aantasting van deze vaststellingsovereenkomst te voorkomen in geval van een echtscheiding, is het belangrijk dat deze uitsluitingsclausule mondeling ook daadwerkelijk overeen is gekomen en dat de bekrachtiging spoedig daarna is gerealiseerd. En niet op een later moment, in het zicht van echtscheiding.  

Welke voorwaarden aan schenking  verbinden?

Het advies is om vooraf goed na te denken over de voorwaarden die u wilt verbinden aan een schenking. Zo is er niet maar één type uitsluitingsclausule. Misschien schenkt u aan één van uw kinderen en wilt u dat deze schenking verrekend wordt als uw nalatenschap openvalt (er ontstaat dan geen scheefgroei tussen de kinderen onderling). Dit kan ertoe leiden dat u tóch besluit om een schenkingsakte op te laten maken. Heeft u wél mondelinge afspraken gemaakt, dan kunnen deze onder omstandigheden alsnog schriftelijk worden bekrachtigd. Neem voor advies contact op met onze juristen personen- en familierecht.

Meer weten?

Vraagt u zich af of u het wel goed geregeld heeft of bent u voornemens om een schenking te gaan doen? Neem contact op met Maartje Nolte, jurist personen- en familierecht, via telefoonnummer 076-5438062 of stuur Maartje een mail.

Wilt u meer weten over het schenken aan uw kinderen? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Maartje
Portretfoto van Maartje Nolte
Jurist personen- en familierecht en Estate planner
Bel
076-5438062