EDPB publiceert verklaring over e-Privacy Verordening

21 juni 2021
Artikel

Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB), het samenwerkingsverband van privacytoezichthouders uit de Europese Unie, heeft een verklaring gepubliceerd over de aankomende e-Privacy Verordening. De verklaring heeft betrekking op onderwerpen als cookie-gebruik, verwerking van persoonsgegevens en de toezichthouder.

Portretfoto van Niels Ista
Neem contact op met:
Niels Ista Jurist ondernemingsrecht en ICT-recht
Man en vrouw in gesprek over verklaring e-privacy verordening.

e-Privacy Verordening

De e-Privacy Verordening vervangt de Nederlandse Telecommunicatiewet. In deze wet zijn de regels opgenomen voor onder andere e-mail, WhatsApp, sms, telemarketing en cookies. Qua impact is de e-Privacy Verordening te vergelijken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Na vier jaar hebben de vertegenwoordigers van de EU-lidstaten in de Europese Raad dan eindelijk een akkoord bereikt omtrent de aanstaande e-Privacy Verordening. Voordat de nieuwe privacywet definitief wordt aangenomen, vindt er nog een onderhandeling plaats tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie. Naar verwachting duurt het nog minimaal twee jaar voordat de wet van kracht gaat.

Verklaring EDPB

Hieronder de reactie van het Europees Comité voor gegevensbescherming op verschillende onderdelen van het behaalde akkoord in de Europese Raad over de e-Privacy Verordening.

Cookies

Zogeheten ‘cookiewalls’ moeten expliciet verboden worden. De EDPB stelt namelijk dat de consument zonder alternatief en tracking cookies geen vrije keuze kan maken. Daarnaast gaat de EDPB in op het inzetten van zogenaamde ‘audience measurement’, waarbij zij stelt dat de uitzondering op de toestemmingsverplichting te breed is opgesteld. Zij pleit dan ook voor het beperken tot ‘low level analytics’ die nodig zijn om de werking van de dienst te analyseren.

Verwerking

De EDPB vindt dat de verwerking van persoonsgegevens een uitzondering moet blijven. Zij spreekt hierbij haar zorgen uit over de door de Europese Raad toegevoegde ruimere interpretatie in dit kader. Daarnaast onderschrijft de EDPB het belang van end-to-end versleuteling in de moderne, digitale wereld. Dit zorgt voor een veilige, vrije en betrouwbare gegevensstroom tussen burgers, bedrijven en overheden. De EDPB stelt dat een dergelijke versleuteling cruciaal is om aan de beveiligingsverplichting van de AVG te voldoen.

Toezichthouder

Ook pleit de EDPB ervoor om dezelfde toezichthouder voor de e-Privacy Verordening aan te stellen als voor de AVG. Hiermee wordt voorkomen dat verschillende toezichthouders worden aangesteld, waardoor een inconsistente toepassing van de wetgeving op de loer ligt. Voor Nederland betekent dit dat de Autoriteit Persoonsgegevens, en niet de Autoriteit Consument & Markt, deze taak op zich neemt.

Verdere verloop

Wanneer en in welke hoedanigheid de e-Privacy Verordening wordt ingevoerd, blijft vooralsnog onduidelijk. Echter, dat hij er komt, is zeker. Vanzelfsprekend houden wij het proces nauwlettend in de gaten en houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen.

Meer weten?

De juristen van ABAB Legal hebben uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van privacyrecht, en kunnen u bijstaan bij het opmaken van privacybeleid. Met behulp van onze juristen kunt u checken of uw organisatie voldoet aan de voorwaarden en bepalingen van de AVG. Neem contact op met Niels Ista, jurist ondernemingsrecht en ICT-recht, via telefoonnummer 0165-531330 of stuur Niels een e-mail

Wilt u meer weten over de aankomende e-Privacy Verordening? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Niels
Portretfoto van Niels Ista
Jurist ondernemingsrecht en ICT-recht
Bel
013-4647180