Dien tijdig aanvraag voor definitieve vaststelling NOW 1.0 in

14 oktober 2020
Artikel

UWV heeft het digitale loket voor de aanvraag van de vaststelling van NOW 1.0 geopend. Heeft u in de periode april tot aan 5 juni 2020 een subsidieaanvraag gedaan voor een tegemoetkoming in de loonkosten, voldeed u aan de voorwaarden en werd subsidie toegekend? Dan moet u nog  verplicht de aanvraag voor definitieve vaststelling doen.

Portretfoto Inge Titulaer
Neem contact op met:
Inge Titulaer Jurist arbeidsrecht
Dien tijdig aanvraag voor definitieve vaststelling NOW 1.0 in

Hoe berekent UWV de subsidie?

UWV rekent bij de definitieve vaststelling met de verwachte subsidie, omdat die verband hield met de uiteindelijke omzetdaling in de gekozen periode van drie maanden. Destijds berekende UWV de subsidie nog op basis van de loonkosten over de maand januari 2020. Nadien is maart 2020 als tweede ijkpunt aangewezen. In de subsidietoekenning heeft u daar nog geen verschil in gezien, omdat de nieuwe berekening pas bij de definitieve vaststelling gehanteerd wordt. Bij de aanvraag voor de vaststelling wordt vervolgens gekeken naar de daadwerkelijke omzetdaling en de feitelijke loonsom over de maanden maart 2020 tot en met mei 2020. Dat is de basis voor de definitieve vaststelling van de subsidie. UWV heeft voor ondernemers de rekenhulp Simulatienow ontwikkeld en de rekenhulp Omzetverlies.

Correcties door ontslag

Er zijn voor UWV redenen om een correctie door te voeren en de subsidie te verlagen, bijvoorbeeld bij ontslag in de maanden maart 2020 tot en met juni 2020. Echter geldt dit niet voor alle typen ontslag. Het is raadzaam om na te gaan of de correctie wel echt aan de orde is.

Accountantsverklaring

Afhankelijk van de hoogte van het voorschot en/of de definitieve tegemoetkoming moet bij de aanvraag ook een accountantsverklaring of derdenverklaring worden meegestuurd. Onder de € 20.000 respectievelijk € 25.000 is er geen verklaring noodzakelijk, mits aangevraagd op concernniveau. Neem tijdig contact op met uw accountant als u denkt over een verklaring te moeten beschikken om het vervolg hierover te bespreken.

Een extra bedrag of terugbetaling subsidie

U heeft destijds al een voorschot van 80% van de verwachte subsidie ontvangen. Naar gelang het bedrag dat als voorschot betaald is, ontvangt uw onderneming nog een aanvulling of moet u een bedrag terugbetalen. Als achteraf blijkt dat u geen recht had op subsidie, omdat bijvoorbeeld de omzetdaling niet de drempel van (afgerond) 20% haalde, moet u het volledige bedrag terugbetalen.

Let op! Het verschil in omzetdaling op concernniveau of werkmaatschappij is relevant.

Wanneer moet u de aanvraag ingediend hebben?

Er gelden twee data waarbinnen u de aanvraag moet indienen. Uiterlijk 23 maart 2021 als u geen verklaring of een derdenverklaring mee moet sturen. Is een accountantsverklaring verplicht? Dan geldt de termijn tot en met 29 juni 2021.

Is het lastig te bepalen welke onderdelen van het concern/de groep wel of niet meetellen bij de betreffende omzet en zodoende omzetdaling? Dan is het belangrijk dit tijdig uit te (laten) zoeken. Zo kan er door een recente wijziging voor een andere omzetperiode gekozen worden als er in 2019 sprake was van een overname. En ook als blijkt dat u op basis van de omzetdaling enkel subsidie kan aanvragen op werkmaatschappijniveau, omdat in het geheel van het concern de drempel van omzetverlies niet is gehaald.

Gevolgen niet (tijdig) indienen aanvraag

Doet u de aanvraag niet tijdig of niet volledig? Dan vervalt het recht op subsidie. Het ontvangen voorschot moet u volledig terugbetalen. Dit geldt ook als u helemaal geen definitieve aanvraag indient. De beslissing over de definitieve aanvraag volgt uiterlijk binnen 52 weken na de aanvraag. Bent u er zeker van dat uw onderneming niet in aanmerking komt voor NOW 1.0-subsidie? Verzoek UWV dan zelf de eerdere voorschotbeslissing in te trekken. Een verzoek tot terugbetaling aan UVW volgt dan spoedig. U hoeft dan niet deze vervolgstap voor de aanvraag vaststelling te doen.

Meer informatie

Binnen ABAB Accountants en Adviseurs kunt u zich door specialisten van verschillende disciplines laten adviseren op dit gebied, zoals Accountancy, Belastingadvies en/of de juristen van ABAB Legal. Voor arbeidsrechtelijke advies kunt u contact opnemen met Inge Titulaer, jurist arbeidsrecht via telefoonnummer 013-4647187 of stuur Inge een e-mail.

Wilt u meer weten over NOW aanvraag? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Inge
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan