Definitieve vaststelling NOW 1.0 ontvangen? Let op onvoorziene correcties!

10 februari 2022
Artikel

UWV is druk bezig om de definitieve vaststelling van NOW 1.0 te beoordelen. De aanvraag moet al ingediend zijn. Wat volgt is de definitieve beslissing van de tegemoetkoming met daarin de berekening.

Portretfoto Inge Titulaer
Neem contact op met:
Inge Titulaer Jurist arbeidsrecht
medewerkers achter laptop

Correcties bij vaststelling NOW 1.0

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die door de coronacrisis te maken hadden met een substantieel omzetverlies van minimaal 20%. Deze bedrijven kwamen eerst in aanmerking voor een voorschot en nu voor definitieve uitbetaling.

De berekening van het omzetverlies wordt gebaseerd op de daadwerkelijke omzetdaling over drie aaneengesloten maanden in de periode maart tot en met juli 2020, afgezet tegen 25% van de omzet in geheel 2019. 

Op basis van deze berekening wordt het uiteindelijke subsidiebedrag vastgesteld en toegekend. Zo volgt er een correctie als de loonsom van maart tot en met mei 2020 lager is dan drie maal de loonsom over januari 2020 (exclusief het betaalde vakantiegeld en 13e maand).

Loonsomdaling

De daling in de loonsom is aanleiding voor correcties in absolute bedragen. Hoe lager het percentage van de daadwerkelijke omzetdaling (omzetdaling breuk), hoe groter het negatieve effect van de correctie op de uiteindelijke subsidie.

Als er bij de berekening een correctie plaatsvindt, dan staat dit in de bijlage bij de beslissing benoemd onder de paragraaf “Uw loonsom is lager geworden”. U vindt dit onderdeel bovenaan bladzijde 3 van de bijlage.

Een loonsomdaling kan meerdere oorzaken hebben, zoals een extra beloning in januari 2021, waar het in onderstaand rekenvoorbeeld om gaat.

Rekenvoorbeeld correctie vanwege lagere loonsom en incidentele beloning

Stel: u heeft een kledingzaak en u heeft vijf werknemers in dienst met een vast loon van € 2.200 bruto per maand met een totale loonsom van € 11.000 per maand. In juni werd nog 8% vakantiegeld uitbetaald.

Gedurende het jaar 2020 verandert daar niets in en er is niemand in dienst getreden of uit dienst gegaan.  De omzetdaling binnen de onderneming is nadien vastgesteld op 50%.

De tegemoetkoming zou op basis van deze cijfers en zonder correctie vastgesteld worden op:

Loonsom januari € 11.000 x 3 maanden x 1,3 opslag werkgeverslasten x 90% reken-factor x 50% omzetdaling= € 19.305 aan tegemoetkoming.

Stel dat deze vijf werknemers vanwege in heel 2019 gemaakte extra uren een uitbetaling kregen in de maand januari 2020. Ieder werknemer ontving die maand eenmalig een bedrag van € 500 bruto. In totaal voor deze vijf werknemers dus € 2.500 bruto.

Dat bedrag werd netjes verwerkt op de salarisstroken als een beloning tegen bijzonder tarief. De loonsom is daardoor ten opzichte van januari lager geworden met een correctie tot gevolg.

De tegemoetkoming met correctie ziet er anders uit:

Loonsom januari x 3 maanden is € 13.500 ofwel € 2.500 meer dan de loonsom in de maanden maart, april en mei 2020 bij elkaar geteld.

De correctie wordt daarmee € 2.500 x 3 maanden x 1,3 opslag x 90% = € 8.775

Let op: de omzetdaling breuk telt daarin niet meer mee.

De tegemoetkoming zou zonder correctie € 19.305 zijn (basisbedrag), maar vanwege de correctie van een bedrag van € 8.775 komt het uiteindelijk uit op ‘slechts’ € 10.530 aan tegemoetkoming.

Kortom: omdat deze ondernemer toevallig in januari 2020 een bijzondere beloning uitbetaalde, werd deze ondernemer geconfronteerd met een correctie en korting op de NOW-tegemoetkoming. Dit dus ondanks dat deze ondernemer zijn vijf werknemers in dienst heeft gehouden en hun volledige salaris heeft doorbetaald, terwijl de omzet van de kledingzaak met 50% gedaald was.

Maatwerk UWV

De bedoeling van de NOW-regeling was dat werkgevers hun werknemers in dienst konden houden en voor evenveel uren en tegen hetzelfde loon als voorheen. Een lagere loonsom en/of ontslag op bedrijfseconomische gronden strookte niet met de bedoeling, waardoor er correcties opgenomen waren in de regeling. Bij sommige correcties vanwege een loonsomdaling telt UWV ten onrechte de incidentele beloningen mee in de loonsom van januari 2020. In november 2021 werd dit nog bevestigd door de Rechtbank Limburg.

Bezwaar

Bezwaar maken kan heel zinvol zijn, aangezien UWV alleen dan maatwerk levert. Weet dat er een termijn van zes weken loopt waarbinnen het bezwaar schriftelijk ingediend moet zijn. Hierin hebben wij al diverse ondernemers begeleid en dat kunnen wij voor u ook doen.

Meer weten?

Heeft u een definitieve vaststelling ontvangen met een correctie? Bekijk of reken dan zeker na of u de correctie door maatwerk kunt verlagen of laten vervallen. Wilt u meer weten of heeft u hulp nodig? Neem contact op met Inge Titulaer, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 013-4647231 of stuur Inge een e-mail.

Wilt u meer weten of heeft u hulp nodig? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Inge
Download whitepaper icoon

Tien belangrijke aandachtspunten bij insolventie

Wat moet u doen als u niet meer kunt voldoen aan uw betalingsverplichtingen door de gevolgen van de coronacrisis?
Download het whitepaper