Deeltijdontslag: behoud werkgelegenheid en verdeel de krimp

10 juni 2021
Artikel

Het kabinet verlengde voor de vierde keer de coronasteun- en herstelpakketten voor bedrijven. Belastingschulden van u als ondernemer worden echter niet kwijtgescholden.

Portretfoto van Richard Ouwerling
Neem contact op met:
Richard Ouwerling Jurist arbeidsrecht
Twee mannen in gesprek

Deeltijdontslag bij aanhoudende financiële problemen

Na het wegvallen van de steunpakketten komen veel bedrijven in de financiële problemen: zij moeten de steun (deels) terugbetalen, zagen hun omzet dalen en hebben soms grote schulden opgebouwd. Veel ondernemers deden er juist de afgelopen tijd alles aan om gedwongen ontslagen te voorkomen. Wenst u ook in de toekomst geen gedwongen ontslagen, dan kunt u bij aanhoudende financiële problemen een deeltijdontslag overwegen.  

Hoe vraagt u deeltijdontslag aan? 

Deeltijdontslag kan op dit moment alleen met toestemming van UWV als uw werknemer er niet mee instemt. UWV kan als uitgangspunt slechts voor de hele arbeidsverhouding, toestemming voor ontslag geven.  Deeltijdontslag is echter wel mogelijk als de gehele arbeidsovereenkomst na toestemming van UWV wordt opgezegd en er een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangeboden met een lagere arbeidsomvang. De nieuwe arbeidsovereenkomst moet in de ontslagaanvraag worden aangeboden en noemen we premisse.   

Uitzondering bij deeltijdontslag

De uitzondering op de hoofdregel van geen deeltijdontslag is de clausule ‘tenzij de werkgever aannemelijk kan maken dat dit onvermijdelijk is’. In de Uitvoeringsregels ontslagtaak UWV is opgenomen dat aannemelijk moet zijn dat het gehele ontslag van een of meer (gespecialiseerde) werknemers de algehele bedrijfsvoering ernstige schade toebrengt en/of de voortgang van de werkzaamheden ernstig belemmert of zelfs onmogelijk maakt. Daarnaast moet worden aangetoond dat het deeltijdontslag onvermijdelijk is. Dit is in de praktijk soms moeilijk aan te tonen. Bovendien is er sprake van een relatief lange procedure bij UWV. 

Deeltijdontslag via vaststellingsovereenkomst  

Werkgevers geven dan ook de voorkeur aan een vaststellingsovereenkomst met deeltijdontslag. Deze overeenkomst moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als een ‘gewone’ beëindigingovereenkomst, met daarbij de voorwaarde dat de werknemer aansluitend weer in dienst genomen wordt voor minder uren. Als de werknemer met een werkweek van tien uur of meer minimaal vijf uren per week kwijtraakt door het ontslag, kan hij aanspraak maken op een WW-uitkering voor de vervallen uren. Dit geldt ook bij deeltijdontslag via UWV. Bij werknemers met een werkweek van tien uur of minder, moet dan minimaal de helft van de uren afvallen.

Er is wetgeving in de maak om te voorkomen dat werkgevers, als de werknemer niet instemt, langs UWV moeten voor toestemming voor deeltijdontslag. De commissie-Borstlap initieerde hier in januari van dit jaar plannen voor. Naar verwachting resulteert dit voor het einde van het jaar in nieuwe wetgeving.

Gedeeltelijke transitievergoeding bij deeltijdontslag

De Hoge Raad heeft bepaald dat transitievergoeding ook verschuldigd is bij deeltijdontslag, waarbij de arbeidsuren structureel (minimaal twintig procent) en substantieel worden verminderd. Dat is overigens niet alleen het geval bij urenvermindering vanwege bedrijfseconomische omstandigheden, maar ook bij urenvermindering na twee jaar ziekte bij een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer. 
De gedeeltelijke transitievergoeding wordt berekend naar evenredigheid van de vermindering van de arbeidstijd. Voorbeeld: uw werknemer staat op de loonlijst voor 36 uur per week. Als dezelfde werknemer twaalf uur minder gaat werken, is de ontslagvergoeding 1/3 van de wettelijke transitievergoeding gebaseerd op zijn loon bij 36 uur. 

Risico WW  

Toch bestaat in dit soort gevallen altijd een (beperkt) risico dat de werknemer een WW-uitkering wordt geweigerd. Dat geldt voor zowel een deeltijdontslag via het UWV WERKbedrijf als voor een deeltijdontslag via een vaststellingsovereenkomst. Als werkgever kunt u uw werknemer volledigheidshalve een ‘terugkeergarantie’ aanbieden, mocht de WW-uitkering geweigerd worden.    

Meer weten?

Heeft uw bedrijf te maken met aanhoudende slechte bedrijfseconomische omstandigheden? Informeer gerust naar de mogelijkheden van deeltijdontslag. Neem contact op met Richard Ouwerling, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 076-5438029 of stuur Richard een e-mail.

Wilt u meer weten over het deeltijdontslag? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Richard