De (on)zekerheid van een kwijtingsbeding

22 april 2020
Artikel

Bij de afwikkeling van allerlei overeenkomsten komen partijen meestal een zogenaamd kwijtingsbeding overeen. Hiermee denken de contractpartijen vaak dat zij afscheid van elkaar nemen en over en weer helemaal niets meer van elkaar te vorderen hebben. Maar hoe definitief is een dergelijk beding eigenlijk? Wat als er bijvoorbeeld na het aangaan van het kwijtingsbeding nog zaken boven tafel komen waarmee geen rekening was gehouden? De Hoge Raad heeft onlangs arrest gewezen waarin deze vragen worden opgehelderd. 

portretfoto Jorrit Morra
Neem contact op met:
Jorrit Morra Jurist ondernemingsrecht
Ondertekenen contract met kwijtingsbeding

De casus

Het gaat in deze zaak om een geschil tussen een huurder en verhuurder. De huurder vordert een bedrag van bijna € 300.000 van de verhuurder omdat hij per ongeluk zou zijn doorgegaan met het terugbetalen van een al afgeloste lening. De verhuurder stelt dit niet terug te hoeven betalen en beroept zich onder meer op het kwijtingsbeding waarin het volgende is opgenomen:

'met de ondertekening van deze overeenkomst tot indeplaatsstelling zal verhuurder jegens huurder uit al zijn verplichtingen ingevolge het huurcontract zijn ontslagen en ter zake jegens huurder volledig zijn gekweten.'

Het Gerechtshof was het met de verhuurder eens. Het beding zou namelijk niet alleen gelden voor verplichtingen uit de overeenkomst, maar ook voor andere verplichtingen, zoals in dit geval een vordering uit onverschuldigde betaling. 
De Hoge Raad kan de uitleg van het Gerechtshof niet volgen.  Bij de uitleg van een kwijtingsbeding komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs over en weer aan het beding mochten toekennen en op hetgeen zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. In dit geval is het beding zo geformuleerd dat het enkel geldt voor verplichtingen die volgen uit de huurovereenkomst. Omdat de vordering van de huurder daar niet onder valt, kan de verhuurder dus geen beroep doen op het kwijtingsbeding. 

Meer weten over het kwijtingsbeding?

Een kwijtingsbeding hoeft dus niet altijd te betekenen dat partijen geen vordering meer op elkaar kunnen hebben. Maar uit deze zaak blijkt eens te meer het belang van het juridisch goed formuleren van contractbepalingen. Dat verkleint immers de kans op vervelende en kostbare geschillen zoals hierboven beschreven. 

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van contracten? Neem contact op met Jorrit Morra, jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 0165-531323 of stuur Jorrit een mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Jorrit
portretfoto Jorrit Morra
Jurist ondernemingsrecht
Bel
013-4647180