De maatschappelijke bv: de oplossing voor kinderopvangorganisaties?

13 juni 2023
Artikel

Ook kinderopvangorganisaties komen moeilijk aan personeel en de kosten zijn hoog. Veel mensen denken ten onrechte dat zo’n organisatie een bv-structuur heeft vanwege een commercieel oogmerk dat rendement boven het belang van het kind plaatst.

Portretfoto van Reinier-John Koopman
Neem contact op met:
Reinier-John Koopman Jurist ondernemingsrecht
kinderen aan het knutselen

Dit beeld doet meestal geen recht aan de opvangorganisatie en de insteek van de bestuurders daarvan. Voor kinderopvangorganisaties die willen laten zien dat ze nu juist het maatschappelijk belang nastreven, kan de maatschappelijke bv (ook wel BVm) uitkomst bieden. Op dit moment ontwikkelt het kabinet deze nieuwe rechtsvorm. Zo wordt de mogelijkheid gecreëerd om een onderneming met een maatschappelijke doelstelling op te richten. Met de beoogde wettelijke regeling krijgen (ook) kinderopvangorganisaties de mogelijkheid de BVm-status te gebruiken om een betere gemeenschappelijke erkenning en herkenning in de maatschappij te verkrijgen.

Wat houdt de BVm in?

De BVm mag in zijn handelsnaam de toevoeging ‘met maatschappelijk doel’ gebruiken, waarmee het bestuur verklaart dat de BVm-wet op de bv van toepassing is en dat de statuten in lijn zijn met de eisen die in deze wet staan. Dit wordt door de notaris bevestigd. Vervolgens neemt de organisatie in haar statuten op dat zij een maatschappelijk belang nastreeft of bevordert, onder meer op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, arbeidsmarktparticipatie, welzijn en jeugd.

De bestemming van de winst is aan banden gelegd. De aandeelhouders moeten bij het bestemmen van de winst en het doen van uitkeringen, de verwezenlijking of bevordering van het maatschappelijk doel dat in de statuten staat, vooropstellen. Dit betekent dat de meeste winst moet terugvloeien naar de BVm ten behoeve van het maatschappelijk belang, zoals bijvoorbeeld uitbreiding van de onderneming of vervangingsinvesteringen.Ook zal de BVm elk jaar een maatschappelijk jaarverslag opstellen. Dit jaarverslag moet zeven jaar lang openbaar toegankelijk zijn. Zo verschaft de organisatie inzicht in de gerealiseerde maatschappelijke waarde.

BVm: een goed alternatief?

De BVm lijkt een interessante optie te zijn voor organisaties die het maatschappelijk belang vooropstellen. We moeten er wel voor waken niet door te slaan. Als de veiligheid en het welzijn van kinderen zijn gewaarborgd, is er niets tegen op (gezonde) marktwerking.

Meer informatie of advies

Wilt u meer informatie of advies over de beste structuur voor uw kinderopvangorganisatie? Neem contact op met Reinier-John Koopman, jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 073-6465348 of stuur Reinier-John een mail.

Wilt u meer weten over de beste structuur voor uw kinderopvangorganisatie? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Reinier-John