De ketenregeling en flexibiliteit van medewerkers

22 februari 2021
Artikel

Bestaat er onzekerheid over het werkaanbod binnen uw onderneming of is het werkaanbod flexibel van aard? Dan is de inzet van flexibele medewerkers verstandig. Met tijdelijke arbeidsovereenkomsten kunt u die flexibiliteit behouden. Hierbij krijgt u wel te maken met de ketenregeling.

Portretfoto van Inge Titulaer
Neem contact op met:
Inge Titulaer Jurist arbeidsrecht
Handtekening wordt op contract gezet met ketenregeling

Ketenregeling

De ketenregeling bepaalt dat u als werkgever niet onbeperkt tijdelijke arbeidsovereenkomsten met uw medewerkers mag afsluiten. Op dit moment mag u maximaal drie tijdelijke contracten afsluiten in een periode van maximaal drie jaar. Let op, inleen telt daarin mee! Overschrijdt u dit aantal of die periode? Dan ontstaat automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (conversie). Dit is anders wanneer de keten van contracten doorbroken wordt met een periode van meer dan zes maanden, of korter als de toepasselijke cao dat mogelijk maakt. U kunt hierbij denken aan bepaalde functies waar vanwege klimaat- of seizoensinvloeden het werk niet voorhanden is.

Invoering Wet arbeidsmarkt in balans

Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is in 2020 de periode van tijdelijke contracten verruimd van twee naar drie jaar. Voor het aantal contracten van maximaal drie en de doorbreking bij een tussenpoos van meer dan zes maanden werd destijds geen wijziging doorgevoerd.

Plannen in Den Haag ketenregeling

Het kabinet wil echter meer zekerheid bieden voor werknemers. In de toekomst zal naar verwachting de tussenpozen van zes maanden worden uitgebreid naar vijf jaar. Op die manier wil het kabinet voorkomen dat werkgevers de arbeidsovereenkomsten met werknemers niet verlengen en hen na zes maanden weer een contract aanbieden om zo de ketenregeling te omzeilen.

Het is nog niet bekend of en wanneer de verruiming van de tussenpozen dan in werking zou treden. Hoe dan ook zal het nadelige gevolgen hebben voor de werkgever omdat het bijna niet meer mogelijk is om de keten te doorbreken.

Voordeel vaste arbeidsovereenkomst

Als werkgever kunt u een financieel voordeel krijgen voor medewerkers met een vast contract met vaste uren, mits dat op papier staat door een lagere premielast. Er bestaat een verschil in de premielasten voor tijdelijke en vaste medewerkers.  Voor flexibele contracten, ofwel tijdelijke medewerkers of vaste medewerkers zonder vaste uren, geldt een hogere WW-premie. In 2023 betekent dit een verschil van 5%-punt op het premieloon van uw desbetreffende medewerker. Voor iedere onderneming is het moment waarop ‘beter’ voor een vast in plaats van een tijdelijk contract gekozen kan worden anders. 

Laat u over die keuze zeker adviseren door een jurist.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de ketenregeling en de Wet arbeidsmarkt in balans? Neem dan contact op met Inge Titulaer, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 0413-336550 of stuur Inge een e-mail.

Wilt u meer weten over de ketenregeling? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Inge