De ketenregeling en flexibiliteit van medewerkers

22 februari 2021
Artikel

Bestaat er onzekerheid over het werkaanbod binnen uw onderneming of is het werkaanbod flexibel van aard? Dan is de inzet van flexibele medewerkers verstandig. Met tijdelijke arbeidsovereenkomsten kunt u die flexibiliteit behouden. Hierbij krijgt u wel te maken met de ketenregeling.

Portretfoto Inge Titulaer
Neem contact op met:
Inge Titulaer Jurist arbeidsrecht
Handtekening wordt op contract gezet met ketenregeling

Ketenregeling

De ketenregeling bepaalt dat u als werkgever niet onbeperkt tijdelijke arbeidsovereenkomsten met uw medewerkers mag afsluiten. Op dit moment mag u maximaal drie tijdelijke contracten afsluiten in een periode van maximaal drie jaar. Let op, inleen telt daarin mee! Overschrijdt u dit aantal of die periode? Dan ontstaat automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (conversie). Dit is anders wanneer de keten van contracten doorbroken wordt met een periode van meer dan zes maanden, of korter als de toepasselijke cao dat mogelijk maakt. U kunt hierbij denken aan bepaalde functies waar vanwege klimaat- of seizoensinvloeden het werk niet voorhanden is.

Invoering Wet arbeidsmarkt in balans

Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is sinds 2020 de periode van tijdelijke contracten verruimd van twee naar drie jaar. Voor het aantal contracten van maximaal drie en de doorbreking bij een tussenpoos van meer dan zes maanden werd geen wijziging doorgevoerd. Deze wetswijziging heeft begin vorig jaar door corona minder aandacht gehad, waardoor niet iedere werkgever bekend is met deze verruiming in duur.

Gevolgen voor u als werkgever

U kunt de inzet van uw medewerkers zodoende een jaar extra flexibel houden tot aan die drie jaar. Dit is een voordeel. Wel is er een verschil in de premielasten voor tijdelijke medewerkers ten opzichte van vaste medewerkers (met vaste uren). Voor flexibele contracten geldt een hogere WW-premie, wat een nadeel is. In 2021 betekent dit een verschil van 5%-punt op het premieloon van uw desbetreffende medewerker. Voor iedere onderneming is het moment waarop ‘beter’ voor een vast in plaats van een tijdelijk contract gekozen kan worden anders. Laat u over die keuze zeker adviseren door een jurist.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de ketenregeling en de Wet arbeidsmarkt in balans? Neem dan contact op met Inge Titulaer, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 0413-336550 of stuur Inge een e-mail.

Wilt u meer weten over de ketenregeling? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Inge