Coronamaatregelen op de werkvloer en privacy

4 mei 2020
Artikel

Inmiddels zitten we in Nederland al een paar maanden in een ‘intelligente lockdown’ en lijken veel ondernemers maatregelen te treffen om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM.

Portretfoto van Reinier-John Koopman
Neem contact op met:
Reinier-John Koopman Jurist ondernemingsrecht
coronamaatregelen op de werkvloer

Er wordt meer afstand gecreëerd tussen werkplekken onderling en waar nodig worden (extra) schermen geplaatst tussen werkplekken. Ook treffen bedrijven aanvullende hygiënische maatregelen en wordt er nagedacht over looproutes van en naar werkplekken, secretariaat, balie, sanitair enzovoorts. Sommige werkgevers gaan (nog) verder en willen de gezondheid van de werknemers preventief monitoren. Recent ontstond discussie over de vraag of het een werkgever is toegestaan de temperatuur van een werknemer op te meten.

Niet toegestaan

Natuurlijk zijn de zorgen van een ondernemer begrijpelijk. Daar komt nog bij dat het meten van de lichaamstemperatuur van een werknemer, zeker als dit met een oorthermometer of een thermische camera gebeurt, nauwelijks belastend is voor een werknemer.
Maar let op: ook dit is het verwerken van medische gegevens van werknemers. Deze medische gegevens vallen onder de categorie bijzondere persoonsgegevens, en dit is zonder wettelijke juridische grondslag niet toegestaan. 

Algemene verordening gegevensbescherming

Voor die verwerking van persoonsgegevens hebben we privacywetgeving, de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Daar staan ook de uitzonderingen vermeld waardoor verwerking van bijzondere persoonsgegevens wel plaats kan vinden. Deze uitzonderingen noemen we de verwerkingsgrondslagen.

En daar zit hier het probleem, de verwerkingsgrondslag kan niet gevonden worden in de (expliciete) toestemming van de werknemer. De werknemer verkeert namelijk ten opzichte van de werkgever in een afhankelijkheidsrelatie. Dit betekent dat hij zich onder druk gezet kan voelen om toch zijn toestemming te verlenen. De toestemming is dan niet in vrijheid verkregen. 

Bedrijfsarts

Als de werkgever om wat voor reden dan ook twijfels mocht hebben over de gezondheid van zijn of haar werknemers, dan kan hij of zij de werknemer doorsturen naar de bedrijfsarts. Alleen een (bedrijfs)arts mag namelijk werknemers controleren. De arts deelt de uitslag vervolgens alleen met de werknemer. De werknemer op zijn beurt hoeft dan weer niet aan de werkgever te vertellen dat hij of zij corona heeft.

En nu: de GGD

Moet het vermoeden van besmetting met het coronavirus dan een groot geheim blijven? Nee, zeker niet! Als de bedrijfsarts na consult vermoedt dat de werknemer wel eens besmet zou kunnen zijn, dan neemt hij met spoed contact op met de regionale GGD. Vervolgens kan de GGD dan, in overleg met de werkgever, maatregelen treffen voor op de werkvloer. Uiteraard is dat ook het verwerken van medische persoonsgegevens, maar hier is duidelijk een andere grondslag voor aanwezig: het algemeen belang.

Hier zit dan ook exact de crux van de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Het is niet de bedoeling dat er zomaar een rechtsvaardigingsgrond bij de kwestie wordt verzonnen. Het is van geval tot geval bekijken wat past en vooral: wat mag.

Naar huis sturen

Een werkgever mag een werknemer die verkoudheids- of griepverschijnselen heeft op dit moment wel vanwege de bijzondere omstandigheden van de coronacrisis naar huis sturen.

Melden

Voor werknemers die geconfronteerd worden met een werkgever die preventief medische gegevens wil verwerken, bijvoorbeeld het preventief meten van de temperatuur, raadt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de handhavingsinstantie van de AVG, werknemers aan om dergelijke zaken te melden bij de ondernemingsraad en bij de functionaris voor de gegevensbescherming. Stopt dit niet, dan kan de AP handhavend optreden en de verwerking stilleggen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over coronamaatregelen en privacyregels? Neem contact op met Reinier-John Koopman, jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 073-6465348 of stuur Reinier-John een mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Reinier-John