Coronacrisis en huurverlaging

8 juni 2021
Artikel

Kwam uw huurder door de coronamaatregelen in de problemen en is hij niet meer in staat om de (volledige) huursom te voldoen? Vraagt hij (alsnog) om huurprijsvermindering? Houd dan rekening met een aantal zaken.

Portretfoto van Maria de Gruijter-Nauta
Neem contact op met:
Maria de Gruijter-Nauta Jurist vastgoedrecht en ondernemingsrecht
Adviseur en ondernemer in gesprek over huurverlaging en corona in trappenhuis

Omzetderving door coronamaatregelen

De huurder die vraagt om huurprijsvermindering vanwege de coronamaatregelen, geeft hiervoor als belangrijkste argument aan dat zijn omzet sterk daalde. Zorg in dat geval dat u weet of er inderdaad sprake is van een omzetterugval en of deze omzetterugval het gevolg is van de coronamaatregelen.

Vervolgens kunt u kijken of er maatwerkafspraken mogelijk zijn tussen u als verhuurder en de huurder. Als u een goede verstandhouding heeft met uw huurder, ligt het voor de hand om hier samen een oplossing voor te vinden. Wellicht was u al huuropschorting overeengekomen, maar volstaat dit voor de huurder niet. Komt u er samen niet uit? Dan kan de huurder naar de rechter stappen. 

Aandachtspunten voor uw overleg met de huurder

Vraagt uw huurder (alsnog) om huurprijsvermindering? Vraag hem dan om openheid over zijn financiële situatie te geven. Geef daarbij ook aan dat de juistheid van de cijfers moet worden bevestigd door een accountant. Bij het beoordelen of en in welke mate een huurprijsverlaging op zijn plaats is, kunt u het volgende meewegen:

 1. Heeft de huurder de overheidssteunmaatregelen (TVL, NOW, etc.) aangevraagd waarop hij aanspraak kon maken?
 2. Heeft de huurder zich ingespannen om alternatieve omzet te genereren (afhaal/bezorgen/online verkoop)?
 3. Kan de huurder een inhaalslag maken nadat de coronamaatregelen voorbij zijn? En zo ja, in welke mate?
 4. Heeft de huurder door de lagere omzet/verplichte sluiting wellicht ook minder variabele kosten gehad?
 5. Heeft de huurder met andere schuldeisers regelingen getroffen? Denk ook aan de mogelijkheden die de huurder heeft onder de WHOA.
 6. Heeft de huurder in het verleden al vermogen opgebouwd voor mindere tijden?
 7. Had de huurder voor de coronamaatregelen al huurachterstanden? En zo ja, was de onderneming dan wel levensvatbaar?
 8. Maakt de huurder deel uit van een groter concern? En zo ja, wat was het concernresultaat?
 9. Wat betekent een eventuele huurprijsvermindering voor uw financiële positie als verhuurder?
 10. Wat betekent een eventueel faillissement/vertrek van de huurder? Is het mogelijk om binnen afzienbare tijd een nieuwe huurder te vinden?
 11. Wees terughoudend met het toekennen van huurprijsvermindering over een voorgaande periode. Als de huurder de huur over die periode heeft betaald, was het toen blijkbaar niet onmogelijk om deze te voldoen.

Meer weten?

Neem voor meer informatie of advies contact op met Maria de Gruijter-Nauta, jurist vastgoedrecht en ondernemingsrecht, via telefoonnummer 013-4647112 of stuur Maria een e-mail.

Wilt u meer weten over corona en huurverlaging? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Maria
Portretfoto van Maria de Gruijter-Nauta
Jurist vastgoedrecht en ondernemingsrecht
Bel
013-4647180
Download whitepaper icoon

Stappenplan WHOA-traject

Met de WHOA van uw schulden af
Download het whitepaper