Corona en re-integratie

28 oktober 2021
Artikel

Ook tijdens de coronacrisis  gaat de re-integratie van uw werknemers door. De Wet verbetering poortwachter geldt nog steeds. UWV houdt wel rekening met de coronacrisis bij het beoordelen van de re-integratie-inspanningen van u en uw werknemer. Door uw re-integratie-inspanningen en de eventuele onmogelijkheden daartoe goed vast te leggen, kunt u voorkomen dat UWV een derde ziektejaar als sanctie oplegt.

Portretfoto van Richard Ouwerling
Neem contact op met:
Richard Ouwerling Jurist arbeidsrecht
Werknemer en werkgever in gesprek over re-integratie

Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter (Wvp) schrijft voor dat u zich moet inspannen om uw zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Als dat niet lukt bij uw organisatie (spoor 1), moet u zoeken naar re-integratiemogelijkheden buiten uw organisatie (spoor 2).

Deugdelijke grond niet nakomen re-integratie verplichting

Blijkt dat u zonder deugdelijke grond uw re-integratie-verplichtingen niet nakomt? Dan kan UWV u verplichten het loon van uw zieke werknemer gedurende maximaal een jaar door te betalen. UWV houdt bij de beoordeling van uw re-integratie-inspanningen uiteraard wel rekening met de impact van de coronacrisis op uw onderneming en het re-integratieproces. Bij de beoordeling staat de vraag centraal of er - ondanks de coronacrisis  - in alle redelijkheid voldoende is gedaan aan de re-integratie en/of de verwachte procesgang wel/niet gevolgd kon worden. Als daarvan sprake is, legt UWV geen loonsanctie op.

Dossiervorming re-integratie

Om aan te kunnen tonen dat ondanks de gevolgen van de coronacrisis voor uw bedrijf voldoende re-integratie-inspanningen zijn gedaan, is het belangrijk dat u een goed gedocumenteerd re-integratiedossier bijhoudt. Hierin beschrijft u hoe de coronacrisis van invloed is (geweest) op het re-integratieproces. Bijvoorbeeld als er door een behoorlijke omzetvermindering (tijdelijk) geen passend werk meer uitgevoerd kon worden. Is uw bedrijf gesloten (geweest)? Dan beschrijft u de re-integratiemogelijkheden alsof uw bedrijf niet was gesloten.

Criteria niet nakomen re-integratieverplichting

UWV hanteert drie criteria als deugdelijke grond voor niet nakoming van re-integratieverplichtingen door de coronacrisis:

 1. U moest uw onderneming (tijdelijk) verplicht sluiten. Dit heeft vooral gevolgen voor werknemers die in uw organisatie moesten re-integreren (spoor 1).
 2. U kon als gevolg van corona (onderdelen van) een re-integratietraject buiten de eigen organisatie (spoor 2) niet uitvoeren. Voorbeelden: bedrijfssluiting bij de nieuwe werkgever of onvoldoende digitale vaardigheden voor begeleiding op afstand.
 3. U kon als gevolg van corona geen passend werk bieden. U heeft onvoldoende werkaanbod of kan uw werknemer onvoldoende ondersteunen op de werkplek vanwege een coronamaatregel.

Geen deugdelijke grond: praktijkvoorbeelden

Op de site van het UWV zijn de volgende voorbeelden genoemd, die niet als deugdelijke grond voor het niet nakomen van de re-integratieverplichtingen worden aangemerkt:

 1. U ziet geen mogelijkheid om onderzoek naar herplaatsing uit te voeren in spoor 1.
  In principe kunt u deze onderzoeken ook in coronatijd ‘gewoon’ uitvoeren, eventueel in aangepaste vorm.
 2. U kunt niet doorgaan met spoor 2.
  Dit is heel vaak geen deugdelijke grond, want re-integratiebureaus kunnen hun dienstverlening meestal ook op afstand organiseren.
 3. U kunt uw werknemer in spoor 1 onvoldoende tegen coronabesmetting beschermen.
  De overheid verwacht van u dat u de werkplek van uw werknemer inricht volgens de richtlijnen van de RIVM en andere overheden.
 4. U kunt uw werknemer in spoor 1 geen loon uitbetalen.
  De overheid biedt verschillende compensatieregelingen, waaronder de NOW.

Meer weten?

Heeft u vragen over een re-integratie-dossier dat (mogelijk) niet voldoet door de gevolgen van de coronacrisis? Neem contact op met Richard Ouwerling, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 076-5438029 of stuur Richard een e-mail.

Wilt u meer weten over corona en re-integratie? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Richard