Boete voor onnodig opvragen identiteitsbewijs

31 maart 2022
Artikel

DPG Media kreeg een boete van € 525.000 van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Volgens de AP vroeg het bedrijf ten onrechte aan klanten om hun identiteitsbewijs als zij gegevens wilden inzien of verwijderen. Weet u welke gegevens u mag opvragen?

Portretfoto van Niels Ista
Neem contact op met:
Niels Ista Jurist ondernemingsrecht en ICT-recht
Identiteitskaart

Wat zijn privacyrechten?

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft ieder persoon privacyrechten. Hiermee houden ze controle over hun persoonsgegevens. Denk hierbij aan:

  • Recht op inzage. Het recht van betrokkenen om onder meer een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die verwerkt worden.
  • Recht op vergetelheid. Het recht van betrokkenen om ‘vergeten’ te worden.
  • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht van betrokkenen om de persoonsgegevens die verwerkt worden te laten wijzigen.

Met name bij het recht om vergeten te worden (oftewel persoonsgegevens te laten verwijderen) ging het mis in deze zaak.

Onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens ontving diverse klachten over de manier waarop Sanoma Media Netherlands B.V. (voor de overname van Sanoma door DPG Media in april 2020) omging met privacyrechten. De Autoriteit Persoonsgegevens stelde daarom een onderzoek in naar het reilen en zeilen binnen de organisatie. De mensen die een klacht indienden, gaven aan dat zij diverse vormen van reclame en marketing ontvingen als abonnementhouder van een door DPG Media verstrekt tijdschrift.

Degenen die wilden weten welke persoonsgegevens DPG Media van hen bewaart of die vroegen om specifieke persoonsgegevens te verwijderen, moesten eerst een geldig identiteitsbewijs aanleveren. Zij werden niet geïnformeerd over het feit dat ze bepaalde gegevens vanwege privacy mogen afschermen vóór het digitaal uploaden of versturen van documenten. Uit het onderzoek bleek dat het in dit geval ging om klanten van DPG Media die niet over een zogenaamd online account beschikten. Voor deze groep klanten was het lastig om hun persoonsgegevens in te zien of te laten verwijderen.  

Onnodig zwaar middel

De Autoriteit Persoonsgegevens  concludeerde dat Sanoma en DPG Media door deze werkwijze beschikten over onnodig veel persoonsgegevens. Bovendien maakten zij het klanten lastig om gebruik te maken van hun privacyrechten. Een identiteitsbewijs mag niet zomaar worden opgevraagd, omdat daar veel persoonsgegevens op staan. Het is een veel te zwaar middel om vast te stellen of iemand is wie hij/zij zegt te zijn. Fraude met identiteitsbewijzen is aan de orde van de dag en heeft grote gevolgen voor de betrokkenen die het betreft. Zorgvuldigheid hierin is dus van groot belang, ook bij het bewaren van identiteitsbewijzen.

Bezwaar tegen opgelegde boete

DPG Media was het niet eens met dit besluit en heeft bezwaar gemaakt tegen de opgelegde boete. Daarnaast geeft DPG Media aan dat zij na de overname van Sanoma haar werkwijze heeft veranderd. DPG Media stuurt nu een verificatiemail om de identiteit van een verzoeker te kunnen vaststellen. Hiermee moeten dergelijke overtredingen tot het verleden behoren.

Privacybescherming in uw bedrijf

Controleer periodiek of uw organisatie op de juiste manier omgaat met de privacyrechten van klanten. Privacybescherming is een continu proces, waarbij het belangrijk is om  grip te houden op de regels.  

Wat kan ABAB Legal voor u betekenen?

De juristen van ABAB Legal hebben uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van privacyrecht en kunnen u bijstaan bij het opstellen van privacybeleid. Samen met onze juristen kunt u controleren of uw organisatie voldoet aan de voorwaarden en bepalingen van de AVG. Neem voor meer informatie of advies over privacywetgeving contact op met Niels Ista, jurist ondernemingsrecht en ICT-recht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Niels een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Niels
Portretfoto van Niels Ista
Jurist ondernemingsrecht en ICT-recht
Bel
013-4647180