AVG-boete aan particulier voor onterecht cameratoezicht

7 september 2021
Artikel

Recent is er voor het eerst in de Benelux een AVG-boete uitgedeeld aan particulieren. Een Belgisch stel kreeg een boete van € 1.500, omdat het thuis beveiligingscamera's had geïnstalleerd die de buren filmen. De Belgische toezichthouder hoopt met de boete een signaal af te geven.

Portretfoto van Niels Ista
Neem contact op met:
Niels Ista Jurist ondernemingsrecht en ICT-recht
Documenten van AVG-boete aan particulier voor onterecht cameratoezicht

Situatieschets

Het echtpaar heeft een videobewakingssysteem op hun terrein geïnstalleerd, bestaande uit een vijftal camera's. De buren van het echtpaar dienden als gevolg hiervan een klacht in bij de Belgische Toezichthouder (GBA), omdat een aantal van de camera's een deel van de openbare weg filmden evenals hun privé-eigendom. De GBA concludeerde in de aangespannen procedure dat twee van de vijf bewakingscamera's die door het echtpaar waren geplaatst, inderdaad de openbare weg en het privé-eigendom van de buren filmden zonder enige geldige rechtsgrond. Het gerechtvaardigde belang van het echtpaar bij de bescherming van hun privé-eigendom rechtvaardigde in dit geval niet dat de openbare weg of het eigendom van anderen werd gefilmd.

Hoewel het echtpaar een professionele firma had ingehuurd om dit bewakingssysteem te installeren, wijst de GBA erop dat de persoon die beslist om bewakingscamera’s te installeren en te gebruiken, verantwoordelijk is voor de correcte plaatsing ervan. Ook de overdracht van de beelden van deze videobewaking aan een deskundige in het kader van een omgevingsrechtelijke procedure werd door de GBA als onrechtmatig beschouwd. Enerzijds waren de beelden verkregen zonder geldige rechtsgrond. Anderzijds voorziet de wet in de mogelijkheid om beelden door te geven aan politiediensten of gerechtelijke autoriteiten, maar de betrokken deskundige behoort tot geen van beiden. Voor de niet-conforme plaatsing van de camera's en de verwerking (waaronder de overdracht) van de beelden van deze videobewaking heeft de GBA besloten het echtpaar een boete van € 1.500 op te leggen.

Beveiligingscamera’s thuis

Het is niet verboden om thuis één of meerdere camera’s te plaatsen ter beveiliging van uw eigendommen. De toezichthouder in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), benadrukt dat u zich wel aan de regels voor cameratoezicht moet houden. Zo moet u ervoor zorgen dat door gebruik van de camera’s zo min mogelijk inbreuk wordt gemaakt op de privacy van anderen, zoals bijvoorbeeld buren of voorbijgangers. De belangrijkste regel is dat de gebruikte videodeurbel en/of beveiligingscamera zo moeten zijn opgesteld dat deze enkel en alleen uw eigen bezittingen kan filmen. U mag de eigendommen van anderen, zoals het huis of de tuin van uw buren, niet filmen. Ook is het verboden om de openbare weg te filmen, zoals parkeerplaatsen of de stoep.  

De Belgische toezichthouder geeft in de hiervoor besproken zaak aan dat het ieders eigen verantwoordelijkheid is om de camera’s zo te plaatsen dat deze enkel en alleen de eigen bezittingen filmt. Dit houdt in dat ook als u de camera’s heeft laten plaatsen door een installatiebedrijf, u uiteindelijk zelf verantwoordelijk bent voor de gevolgen.

Mocht het zo zijn dat uw voordeur direct grenst aan de openbare weg, dan is het vanzelfsprekend onvermijdelijk dat de camera’s ook een stuk van de openbare weg filmen. Echter, ook hier is het belangrijk dat u erop let dat de privacy van toevallige voorbijgangers zo min mogelijk wordt geschonden. De AP benadrukte eerder al eens dat een camera alleen in zeer uitzonderlijke gevallen doelbewust op een gedeelte van het terrein van de buren of de openbare ruimte mag worden gericht.

Boete

Indien één van uw camera’s de eigendommen van anderen en/of de openbare weg filmt terwijl dit niet noodzakelijk is, dan betreft dit mogelijk een overtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mogelijke betrokkenen, zoals buren en toevallige voorbijgangers, hebben het recht een klacht in te dienen bij de AP. De AP kan vervolgens besluiten een onderzoek in te stellen, en in geval van vaststelling van een overtreding een boete opleggen. De zaak van de Belgische toezichthouder toont aan dat ook het opleggen van boetes aan het adres van particulieren niet langer geschuwd wordt.

Meer weten?

De juristen van ABAB Legal hebben uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van privacyrecht. Neem voor meer informatie contact op met Niels Ista, jurist ondernemingsrecht en ICT-recht, via telefoonnummer 0165-531330 of stuur Niels een e-mail.

Wilt u meer weten over AVG? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Niels
Portretfoto van Niels Ista
Jurist ondernemingsrecht en ICT-recht
Bel
013-4647180