Arbeidstijdenwet: waarop let de Arbeidsinspectie?

18 januari 2020
Artikel

Werkgevers zijn niet altijd even goed op de hoogte van de regels in de Arbeidstijdenwet. Mocht de Arbeidsinspectie controleren of u zich netjes aan deze wet houdt, dan is het goed als u uw administratie op orde heeft. 

Portretfoto van Ralph Kops
Neem contact op met:
Ralph Kops Jurist arbeidsrecht en procesjurist
Handen boven een bureau om arbeidstijdenwet te bespreken

Arbeidstijdenwet: waar let de Arbeidsinspectie op

Let in het bijzonder op de volgende zaken: 

  • Houd een deugdelijke administratie bij van de gewerkte uren per persoon per dag, de begin- en eindtijd en de pauzetijden;
  • De administratie is vormvrij. Ons advies: leg alle gegevens schriftelijk vast;
  • Bewaar deze administratie minimaal 52 weken;
  • Uit deze administratie moet het arbeidspatroon van iedere werknemer blijken;
  • De werkgever moet veranderingen in het arbeidspatroon minstens 28 dagen van tevoren kenbaar maken aan werknemers; 
  • Op grond van de Arbowet is een risico-inventarisatie en -evaluatie verplicht. Besteed daarin ook aandacht aan de arbeidstijden en de risico-inperking daarvan.

Wilt u meer weten over de Arbeidstijdenwet? Neem dan contact op met Ralph Kops, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 076-5438060 of stuur Ralph een e-mail.

Wilt u meer weten over de Arbeidstijdenwet? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Ralph
Portretfoto van Ralph Kops
Jurist arbeidsrecht en procesjurist
Bel
076-5438060