Arbeidsinspectie onderzoekt de aspergeteelt

31 maart 2022
Artikel

Veel aspergetelers ontvangen momenteel een brief van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierin wordt een inspectiebezoek aangekondigd. Tijdens zo’n bezoek volgt er een controle op verschillende onderdelen, waaronder de arbeidsomstandigheden. Bij overtredingen kan er een boete volgen en die is vaak fors.

Portretfoto Inge Titulaer
Neem contact op met:
Inge Titulaer Jurist arbeidsrecht
Asperges in krat

Een controlebezoek in Linne

Recent legde de Inspectie een aspergeteler uit Linne een boete op vanwege ernstige overtredingen. Bij een controle constateerden de gemeente en Inspectie dat de werknemers onder erbarmelijke omstandigheden op het bedrijf werkten en woonden. Uit verklaringen en urenbriefjes bleek dat de werknemers te veel uren per week moesten werken tegen een te laag uurloon en dat reistijd tussen de verschillende velden ten onrechte niet als arbeidsuren werd meegeteld. Ook de salaris- en personeelsadministratie bleek niet op orde te zijn. 

Deze ondernemer kreeg een boete van € 70.000 voor onderbetaling en daarbovenop een boete van € 15.000 wegens het niet kunnen overhandigen van een deugdelijke urenregistratie. Daarnaast kreeg deze ondernemer een waarschuwing wat bij een volgende overtreding kan leiden tot een verplichte stillegging van zijn onderneming.

Wat moet u op orde hebben bij een inspectie?

De Inspectie heeft de bezoeken aangekondigd om onder andere te onderzoeken hoe de arbeidsomstandigheden op de bedrijven zijn en of de Arbowet wordt nageleefd. Daar gaat extra aandacht naar uit, bijvoorbeeld:

 • Is er een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) voorhanden?
 • Ligt er een plan van aanpak in vervolg op de risico-inventarisatie en -evaluatie om risico’s te voorkomen en/of aan te pakken?
 • Is er een Arbobasiscontract afgesloten, ook voor de seizoenswerknemers?

Daarbij gaat de aandacht van de Inspectie ongetwijfeld ook uit naar andere onderdelen, zoals de arbeidsverhouding met uw eigen personeel, waaronder bijvoorbeeld:

 • Betaling van minstens het wettelijk minimumloon voor de daadwerkelijke uren.
 • Worden er op het loon bedragen ingehouden en is dat binnen de grenzen van de wet?
 • Administratie van de begintijd en eindtijd werken en pauzetijden en rusttijd tussen de diensten.
 • Een match van de werkbriefjes met de verwerkte uren op de loonstroken.
 • Wordt voldaan aan het maximum aan uren per week volgens de Arbeidstijdenwet?
 • Is het de buitenlandse werknemer toegestaan om in Nederland arbeid te verrichten?
 • Is er een schriftelijke arbeidsovereenkomst opgesteld?
 • Ligt er een ingevuld formulier opgaaf gegevens loonheffing?
 • Zijn er salarisstroken die de werknemer zelf ook ontvangt?
 • Wordt er betaald via de bankrekening van de werknemer?
 • Is de werknemer op de juiste wijze en met een origineel identiteitsbewijs geïdentificeerd?
 • Beschikt u als werkgever over een kopie van dat identiteitsbewijs?
 • Hebben de werknemers tijdens het werk hun identiteitsbewijs bij zich?

Werkt u met (buitenlandse) arbeidskrachten via een (buitenlands) uitzendbureau? Houd er dan rekening mee dat er nog veel meer aandachtspunten zijn.

Informatie of advies

Heeft u ook een brief van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid gekregen? En wilt u de aandachtspunten bespreken die in uw situatie gelden? Onze juristen arbeidsrecht hebben de kennis en ervaring om u hierover te adviseren. Neem contact op met Inge Titulaer, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Inge een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Inge
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan