Akkoord cao Ziekenhuizen: wat betekent het recht op onbereikbaarheid?

22 mei 2023
Artikel

Na maandenlange onenigheid gepaard met stakingen is er op maandag 27 maart 2023 een akkoord bereikt over de cao Ziekenhuizen. In dit artikel lichten we een specifiek onderdeel uit het akkoord toe, namelijk het ‘recht op onbereikbaarheid’. Dit kan invloed hebben op uw organisatie.

 

Portretfoto Alissa Verhagen
Neem contact op met:
Alissa Verhagen Jurist arbeidsrecht
Operatiekamer in ziekenhuis met twee artsen

Loonsverhoging en een bijzonder recht

In de onderhandelingen over de cao Ziekenhuizen hebben de vakbonden met de werkgeversorganisatie overeenstemming bereikt over een loonsverhoging van (uiteindelijk) 15%. Ook worden de reiskostenvergoeding verhoogd voor woon-werkverkeer van € 0,08 naar € 0,16 per kilometer. Opvallend in het eindresultaat is dat medewerkers ook een ‘recht op onbereikbaarheid’ krijgen.

Recht op onbereikbaarheid

Het recht op onbereikbaarheid houdt in dat een werknemer in eigen tijd geen e-mails, telefoontjes of andere (digitale) werkzaamheden hoeft te verrichten. De noodzaak om het recht schriftelijk vast te leggen komt voort uit het feit dat het de werk-privébalans ten goede komt. Iets dat in de ziekenhuizen een zorgpunt is.

Waarborgen van rusttijd

In de EU bestaat het recht al in Frankrijk, maar in Nederland is het nog beperkt tot een initiatiefwetsvoorstel. Hierin zou onder meer een toevoeging voor de Arbeidstijdenwet zijn opgenomen. In de Arbeidstijdenwet staat nu al dat werknemers recht hebben op 11 uur rust per dag, maar er zou aan deze wet toegevoegd moeten worden hoe die rusttijd wordt gewaarborgd.  

Aanvulling op Arbeidsomstandighedenwet

Naast de toevoeging in de Arbeidstijdenwet moet artikel 3 lid 2 van de Arbeidsomstandighedenwet worden aangevuld. Dat artikel beschrijft de verplichting van de werkgever om beleid te voeren ter voorkoming en beperking van psychosociale arbeidsbelasting.

In het initiatiefwetsvoorstel wordt deze aanvulling als volgt uitgedrukt: ‘hierbij wordt in ieder geval invulling gegeven aan het recht van de werknemer om onbereikbaar te zijn om arbeid te verrichten buiten werktijd’. Deze bepaling zorgt ervoor dat er een gesprek komt tussen werknemer en werkgever over werkdruk. De Inspectie SZW zou handhavend kunnen optreden als het gesprek aantoonbaar niet is gevoerd.

Ga het gesprek aan over bereikbaarheid

De meningen verschillen over de noodzaak van een wettelijk recht op onbereikbaarheid. Met de aanpassingen in de cao Ziekenhuizen loopt deze branche voorop.  Zorg dat u hier vroegtijdig op anticipeert. We raden aan om het gesprek met uw werknemers aan te gaan over bereikbaarheid. Goed communiceren helpt voorkomen dat er een kloof ontstaat tussen uw werknemers als het gaat om de manier van werken, de bereikbaarheid en wederzijdse verwachtingen hierbij. Onze specialisten helpen u graag bij het opstellen van een passend plan.

Meer informatie?

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen.

Heeft u vragen over het recht op onbereikbaarheid of heeft u andere vragen over de cao Ziekenhuizen of een andere collectieve arbeidsvoorwaardenregeling? Neem contact op met Alissa Verhagen, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 073-6465378 of stuur Alissa een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Alissa
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu