Aanvraagperiode definitieve vaststelling NOW 1.0 verlengd

24 februari 2021
Artikel

Heeft u in de eerste NOW periode van april tot aan 5 juni 2020 een subsidieaanvraag gedaan voor een tegemoetkoming in de loonkosten, voldeed u aan de voorwaarden en werd subsidie toegekend? Dan moet u nog verplicht de aanvraag voor de definitieve vaststelling doen.

Portretfoto Inge Titulaer
Neem contact op met:
Inge Titulaer Jurist arbeidsrecht
geld van loonkosten die worden terugbetaald.

Termijn definitieve vaststelling NOW 1.0 verlengd

Recent is door UWV de termijn waarin dit moet gebeuren verlengd naar uiterlijk 31 oktober 2021. Er wordt daarbij geen onderscheid meer gemaakt voor ondernemers die zonder of juist met een aanvullende derdenverklaring of accountantsverklaring de aanvraag moeten indienen. De eerdere aanvraagdata van 23 maart of 29 juni 2021 vervallen daarmee.

Hoe berekent UWV de subsidie?

UWV rekent bij de definitieve vaststelling met de uiteindelijke omzetdaling in de eerder gekozen periode van drie maanden en de loonsom over de maanden maart 2020 tot en met mei 2020. Destijds berekende UWV de tegemoetkoming nog met een inschatting op basis van de loonkosten over de maand januari 2020. Nadien is maart 2020 als tweede ijkpunt voor loonkosten aangewezen wat alleen in uw voordeel kan zijn. In de eerdere tegemoetkoming heeft u daar nog geen verschil in gezien, omdat de nieuwe berekening pas bij de definitieve vaststelling gehanteerd wordt.

Rekenhulp

UWV heeft voor ondernemers de rekenhulp Simulatie NOW ontwikkeld en de rekenhulp Omzetverlies eerste aanvraagperiode NOW. Het advies is om deze rekenhulp te gebruik en een inschatting te maken van de definitieve subsidie.

Correcties door ontslag

Er zijn voor UWV redenen om een correctie door te voeren en de subsidie te verlagen, bijvoorbeeld bij bedrijfseconomisch ontslag in de maanden maart tot en met juni 2020. Echter geldt dit niet voor alle typen ontslagen.

Accountantsverklaring meesturen

Afhankelijk van de hoogte van de tegemoetkoming en/of de definitieve subsidie moet bij de aanvraag ook een accountantsverklaring of derdenverklaring worden meegestuurd. Onder de € 20.000 voor de tegemoetkoming en onder de € 25.000 voor de definitieve subsidie is geen verklaring noodzakelijk, mits de NOW aangevraagd is op concernniveau. Neem tijdig contact op met uw accountant als u denkt over een verklaring te moeten beschikken om het vervolg hierover te bespreken.

Het verschil in omzetdaling op concernniveau of werkmaatschappij is relevant

Is het lastig te bepalen welke onderdelen van het concern/de groep wel of niet meetellen bij de betreffende omzet en zodoende omzetdaling? Dan is het belangrijk dit tijdig uit te (laten) zoeken. Zo kan er door een recente wijziging voor een andere omzetperiode gekozen worden als er in 2019 sprake was van een overname. En ook als blijkt dat u op basis van de omzetdaling enkel subsidie kan aanvragen op werkmaatschappijniveau, omdat in het geheel van het concern de drempel van omzetverlies niet is gehaald.

Een extra bedrag of terugbetaling subsidie

U heeft destijds al een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming ontvangen. Naar gelang het bedrag dat als voorschot betaald is, ontvangt uw onderneming nog een aanvulling of moet u een bedrag terugbetalen. Als achteraf blijkt dat u geen recht had op subsidie, omdat bijvoorbeeld de omzetdaling niet de drempel van (afgerond) 20% haalde, moet u het volledige bedrag terugbetalen.

Moet u terugbetalen terwijl uw onderneming dit bedrag niet direct kan missen? Dan is het een overweging om de definitieve aanvraag op een later moment (doch uiterlijk 31 oktober 2021) in te dienen. Op de website van het UWV is te lezen dat er tevens betalingsregelingen beschikbaar zijn.

Gevolgen niet (tijdig) indienen aanvraag

Doet u de aanvraag niet tijdig of niet volledig? Dan vervalt het recht op subsidie. Het ontvangen voorschot moet u volledig terugbetalen. Dit geldt ook als u helemaal geen definitieve aanvraag indient. De beslissing over de definitieve aanvraag volgt uiterlijk binnen 52 weken na de aanvraag. Bent u er zeker van dat uw onderneming niet in aanmerking komt voor NOW 1.0-subsidie? Verzoek UWV dan zelf de eerdere voorschotbeslissing in te trekken. Een verzoek tot terugbetaling aan UVW volgt dan spoedig. U hoeft dan niet deze vervolgstap voor de aanvraag vaststelling te doen. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de definitieve vaststelling NOW 1.0? Neem dan contact op met Inge Titulaer, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 0413-336550 of stuur Inge een e-mail.

Wilt u meer weten over de NOW-regeling? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Inge