Aandachtspunten voor het inzetten van jongeren als vakantie- en/of zaterdagkracht

7 juni 2021
Artikel

Wilt u gebruikmaken van 16- en 17-jarigen als vakantie- of zaterdagkracht? Let op, want deze jongeren mogen niet zomaar alle werkzaamheden verrichten.

Portretfoto van Monique van der Manden-Poels
Neem contact op met:
Monique van der Manden-Poels Jurist arbeidsrecht
Medewerker in restaurant rekent af met een klant

Wat voor werk mogen jeugdigen doen?

Jongeren van 16 en 17 jaar mogen bijna elk soort werk doen, mits het geen gevaarlijk werk betreft, meer specifiek: werk dat risico oplevert voor de gezondheid van de jongere. In grote lijnen komt het erop neer dat:

 • Er door jongeren bijvoorbeeld niet gewerkt mag worden met gevaarlijke stoffen (gewasbestrijdingsmiddelen, kankerverwekkende stoffen, allergenen, mutagenen en overige stoffen, die de gezondheid kunnen schaden).
 • Risicovolle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd onder deskundig toezicht.
 • Jongeren niet mogen werken in een omgeving waarin het geluidsniveau hoger is dan 85 decibel.
 • Jongeren mogen niet werken onder overdruk.
 • Jongeren niet mogen werken met toestellen, die schadelijke straling kunnen uitzenden.
 • De jongere niet verhinderd mag worden door het werk om naar school te gaan.

Werkzaamheden onder toezicht

Werkzaamheden, die in ieder geval alleen onder deskundig toezicht mogen worden gedaan:

 • Werken aan of in de buurt van hoogspanningsleidingen.
 • Werken met persgassen, onder druk vloeibaar gemaakte gassen of opgeloste gassen.
 • Werken aan of met reservoirs, kuipen, bassins, leidingen met één of meer van de genoemde gevaarlijke stoffen, dan wel virussen of bacteriën.
 • Werken met stoffen die irriterend of bijtend zijn dan wel kunnen ontploffen.
 • Werken met artikelen, die kunnen ontploffen, zoals bijvoorbeeld vuurwerk.
 • Werken in een omgeving waar gevaar voor instorten bestaat.
 • Werken met stoffen, waarvan op de verpakking al is aangegeven dat de stof schadelijk is (toevoeging: onherstelbare effecten niet uitgesloten).
 • Dieren slachten in een slachthuis.
 • Werken met wilde dieren, giftige dieren of andere dieren, die gevaar kunnen opleveren.
 • Eentonig werk doen, waarvoor de werknemer per stuk wordt betaald.
 • Aan een machine of lopende band staan, waarbij de werknemer niet zelf zijn werktempo kan bepalen.
 • Het besturen van een trekker en het aan- of afkoppelen van werktuigen en aanhangwagens.
 • Zij mogen wel met een trekker de openbare weg op, als zij een trekkerrijbewijs hebben.

Dit alles mag dan ook maar gedurende bepaalde tijden, waarbij ook onderscheid wordt gemaakt ten aanzien van een niet-schooldag of vakantiedag.

Werkgever en ouder/verzorger verantwoordelijk

Zowel de werkgever als de ouders of verzorgers zijn verantwoordelijk voor de naleving van de regels voor kinderarbeid en jeugdarbeid. Wilt u meer informatie over het inzetten van jongeren of bijvoorbeeld werktijden? Neem dan contact op met Monique van der Manden, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 013-4647183 of stuur Monique een e-mail.

Wilt u meer weten over vakantie- of zaterdagkrachten? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Monique