Nederland leent zich bij uitstek voor het plaatsen van windturbines. We zijn inmiddels dan ook gewend aan het beeld van draaiende wieken in ons landschap. Steeds meer ondernemers die duurzame energie willen opwekken, ontdekken zonneparken als alternatief voor windturbines.