Dga-pensioen in eigen beheer: wel of niet afkopen

19 april 2016
Blog

Het pensioen in eigen beheer (PEB) voor directeur-grootaandeelhouders (dga’s) was al enige tijd onderwerp van discussie. Dat er iets gaat veranderen aan deze vorm van pensioenopbouw, is inmiddels een gegeven. Op dit moment ligt er een voorstel bij de Tweede Kamer voor twee alternatieven: afkopen of omzetten in een spaarvariant. Wat is de slimste keuze?

Portretfoto van Bart van de Wouw
Bart van de Wouw Senior pensioenadviseur
dga telt geld en denk na over zijn pensioen in eigen beheer

Alternatieven pensioen in eigen beheer dga

De alternatieven pensioen in eigen beheer dga in het voorstel van staatssecretaris Wiebes zijn:

 • afkopen van de pensioenaanspraak op basis van 70 procent van de fiscale waarde;
 • omzetten van pensioen in eigen beheer in een spaarvariant bij uitfasering (SBU).

Directe gevolgen van de toepassing van de afkoopregeling zijn:

 • U koopt de pensioenopbouw af tegen 70 procent van de fiscale waarde van het PEB.
 • Deze afkoop wordt in de meeste gevallen belast tegen 52 procent. De belastingdruk op de uitkering bedraagt daarmee 36,4 procent.
 • De financiering van de belastingafdracht gebeurt in 2017 en heeft dan impact op de cashflow ter grootte van 36,4 procent van de fiscale waarde van het PEB.
 • De uitkering aan de dga zal ook in 2017 plaatsvinden. Dit resulteert in een afname van de cashpositie van de bv ter grootte van de fiscale waarde van het PEB en een toename van de cashpositie van de uitkeringsgerechtigde in privé ter grootte van de netto waarde (63,6 procent  van de fiscale waarde) van het PEB. 

Directe gevolgen van de omzetting naar de SBU zijn:

 • De fiscale waarde van het PEB wordt omgezet naar een SBU. Dit is een soort toekomstig vermogensrecht voor de dga dat tot de pensioendatum jaarlijks groeit.
 • Dit vermogensrecht wordt omgezet naar een twintigjarige uitkering die op pensioendatum plaatsvindt. Daarmee blijft de heffing naar de toekomst uitgesteld tegen de dan geldende tarieven. 
 • De eventuele partner verliest een recht op uitkering.

Wat is voor u de slimste keuze?

Maar wat is nu voor u het voordeligst? Dat valt eigenlijk niet op voorhand te zeggen en is afhankelijk van meerdere factoren. 

Ruim voldoende banksaldo: afkopen
Heeft u als dga ruim voldoende banksaldo, dan wilt u het liefst niet worden geconfronteerd met de toekomstige heffing en de verplichting om nog tot 20 jaar na pensioendatum een pensioen-bv aan te houden. Meestal is het verschil in directe belastingafdracht ten opzichte van toekomstige belastingafdracht minimaal. Afkoop is daarom vaak interessant.

Onvoldoende banksaldo: omzetten naar SBU
Beschikt u over onvoldoende banksaldo om de belastingclaim te kunnen voldoen? In dat geval kunt u beter kiezen voor omzetting naar een SBU.

Fiscale optimalisatie belangrijk bij afkoop

Kiest u voor afkoop, dan is het belangrijk om u vooraf te laten adviseren. Afhankelijk van uw situatie kunnen verschillende factoren de uiteindelijke uitkomst (positief) beïnvloeden, zoals een lager huidig belastbaar inkomen, een hoog toekomstig verwacht inkomen, een toekomstig verwachte verliespositie van de uitkerende bv.

Daarnaast bestaan er mogelijkheden om uw fiscale positie te optimaliseren. Zo kunt u:

 • een deel van de afkoopsom afstorten als lijfrentepremie, waardoor het belastbare inkomen in dat jaar weer wordt verlaagd;
 • de regeling van middeling toepassen bij wisselende inkomens, waardoor u mogelijk recht heeft op gedeeltelijke belastingteruggave;
 • de ontvangen netto-afkoopsom terugstorten in het kapitaal, waarmee u vermogensheffing of kortingen op toeslagen en dergelijke voorkomt.

Kortom, wat voor u de slimste keuze is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen. Wil u verzekerd zijn van een goede oudedagsvoorziening, zorg dan dat u tijdig de juiste keuze maakt en eventuele maatregelen kunt treffen.

 

Wilt u meer weten over het pensioen voor dga's? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bart
Portretfoto van Bart van de Wouw
Senior pensioenadviseur
Bel
013-4647287
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan