Zonnepanelen op school? Let op de btw-aftrek

2 juli 2021
Artikel

Steeds vaker liggen daken van scholen vol met zonnepanelen. Is dit ook bij uw school of onderwijsinstelling het geval? Dan doet u er verstandig aan te (her-)beoordelen voor welk percentage u de btw op de aanschaf- en onderhoudskosten mag aftrekken. De Belastingdienst houdt namelijk voor de mate van btw-aftrek rekening met het eigen gebruik van de opgewekte energie. Bij een te hoge of volledige btw-aftrek legt de Belastingdienst een naheffingsaanslag op. Ook is er kans op een boete. 
 

Portretfoto van Jason Vollering
Neem contact op met:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
Zonnepanelen gebouw

Geen aftrek btw bij niet economische activiteiten

De basisregel is dat scholen en onderwijsinstellingen geen btw kunnen aftrekken als er kosten worden gemaakt voor zogenoemde ‘niet economische’ activiteiten, zoals basis- en voorgezet onderwijs. Zonnepanelen zijn natuurlijk erg lucratief om de energierekening te verminderen.

Scholen en onderwijsinstellingen met zonnepanelen vergeten soms dat zij ‘gewoon’ ondernemer voor de btw zijn en btw-aangiften moeten indienen. De levering van opgewekte stroom aan de energiemaatschappij is namelijk btw-belast. De levering aan én afname van het energienet (de saldering) moet worden verwerkt op de btw-aangiften. Vaak zal het ‘slapend’ btw-nummer weer moeten worden geactiveerd.

De ‘teruglevering’ van de opgewekte energie is een btw-belaste activiteit en daarom mag een deel van de btw in aftrek worden gebracht. Als school of onderwijsinstelling betaalt u dus btw en doet u aangifte over de werkelijke stroomleveringen (leveringen over en weer) aan het energienet. In de praktijk wordt deze opbrengst vaak op de jaarlijkse energierekening gesaldeerd.  

Standpunt Belastingdienst 

Een school of onderwijsinstelling mag slechts ‘een gedeelte’ van de btw aftrekken. De Belastingdienst vindt namelijk dat er rekening moet worden gehouden met het eigen gebruik van de energie van zonnepanelen voor het onderwijs. Het eigen gebruik geeft geen recht op btw-aftrek, want dit wordt gezien als gebruik voor een ‘niet economische activiteit’. En dat eigen gebruik ontstaat doordat de zonnepanelen meer energie opwekken dan feitelijk wordt terug geleverd (het ‘gelijktijdig gebruik van energie’).  De vraag is of dit standpunt van de Belastingdienst houdbaar is. Hierover lopen nog een aantal procedures. Het laatste woord is nog niet gezegd.

Aandachtspunten btw

Als (school)bestuurder moet u met een flink aantal zaken rekening houden.  Belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld: 

  • Wat is de hoogte van het btw-aftrekpercentage bij aanschaf van de zonnepanelen?
  • Moet er een correctie plaatsvinden op afgetrokken btw?  En heeft u alsnog recht op een (hogere) btw-teruggave?
  • Hoe vult u de btw-aangiften in? En welk bedrag moet jaarlijks worden afgedragen?
  • Biedt de nieuwe kleine ondernemersregeling 2020 uitkomst?
  • Welke risico’s loopt de school of onderwijsinstelling bij een controle door de Belastingdienst?
  • Heeft het nut om bezwaar te maken tegen te betaling of teruggaaf van btw op de btw-aangiften?
  • Hoe kunt u de administratieve lasten verminderen? En welke methode van berekenen moet u gebruiken om de aftrek te bepalen?
  • Wat is de rol van de voorwaarden in het energiecontract? Kan deze worden aangepast, zodat het btw-voordeel wordt gemaximaliseerd?
  • Is er extra voordeel te halen door het plaatsen van zonnepanelen bij nieuwbouwprojecten?

Investeert u in zonnepanelen? Of wilt u dit gaan doen? Laat u dan goed adviseren over uw btw-positie. 

Meer weten? 

Wilt u weten hoe u bij investeringen in zonnepanelen problemen met de Belastingdienst over de btw-aftrek kunt voorkomen? Of wilt u weten welke kansen u onbenut laat? Onze belastingadviseurs adviseren u graag. Neem contact op met senior belastingadviseur Jason Vollering via telefoonnummer 0165-531320 of stuur Jason een mail.

Wilt u meer weten over btw-aftrek voor zonnepanelen? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan