Zo zit het: btw-behandeling en laadproces van elektrische voertuigen

27 juni 2023
Artikel

Elektrische voertuigen (EV's) krijgen steeds meer de overhand ten opzichte van brandstofvoertuigen. Het doel van de EU is om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Maar aan het gebruik van EV’s kleeft ook complexe regelgeving, zeker als het om de btw gaat.

Portretfoto van Anne Kin
Neem contact op met:
Anne Kin Belastingadviseur
Elektrisch laden auto

Aanpassingen aan het belastingbeleid

Op grond van de Green Deal wil de EU naar een netto-uitstoot van broeikasgassen van nul. Aanpassingen aan het belastingbeleid ten aanzien van het klimaat, de energie en het vervoer moeten het mogelijk maken om in 2030 al 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten. Het gemakkelijk en toegankelijk opladen van elektrische voertuigen is daarbij essentieel om de groei van EV’s te ondersteunen.

Transactieketen bij opladen elektrische voertuigen

Wie de transactieketen bij het openbaar opladen van elektrische voertuigen bekijkt, komt de Charge Point Operator (CPO) tegen. De CPO biedt een geheel van goederen en diensten aan die het opladen van EV’s mogelijk maken. De E-Mobility Service Provider (EMP) faciliteert vervolgens alle diensten door het aanbieden van abonnementen aan de laadpaalgebruikers. De EMP is meestal een onafhankelijk rechtspersoon, die optreedt in eigen naam en voor eigen rekening.

Keten van opeenvolgende transacties

De vereenvoudigde transactieketen voor het openbaar opladen van elektrische voertuigen bestaat uit verschillende belanghebbenden. Het is mogelijk dat de CPO en EMP eenzelfde rechtspersoon zijn. Is dit niet het geval, dan is er voor de btw geen directe contractuele relatie tussen de CPO en de gebruiker van de laadpalen. Enkel de EMP sluit abonnementen af met de gebruiker. Volgens de Europese Commissie kan het opladen van een EV niet gelijk worden behandeld als brandstof tanken met een tankkaart. De EMP levert namelijk volgens de EC op eigen naam en voor eigen rekening aan de EV-gebruiker. Hierdoor is de jurisprudentie van het Hof van Justitie over het tanken met een tankkaart niet van toepassing op het laadproces. De EC ziet dus een keten van opeenvolgende transacties.

Levering van een goed of verlenen van een dienst

De identificatie van het leveren van een goed of het verlenen van een dienst is van belang voor het bepalen van de plaats waar de prestatie belastbaar is. De btw-richtlijn voorziet in verschillende regels voor de levering van goederen en diensten.

Bij het opladen van elektrische voertuigen kan de prestatie worden gezien als de levering van een goed (elektriciteit), maar het kan ook een dienst zijn die de CPO verricht. Voor het opladen van EV’s is nog geen uniforme aanpak om te bepalen wat de aard van het opladen van elektrische voertuigen is voor de btw. Dit zorgt voor onzekerheid over de juiste plaatsbepaling en brengt vooral in internationaal verband problemen met zich mee.

Zo kan zich de situatie voordoen dat een Nederlandse EV-gebruiker een abonnement heeft afgesloten met een Duitse EMP, terwijl het EV in Italië wordt opgeladen bij een oplaadpunt dat wordt geëxploiteerd door een Oostenrijkse CPO. Het hangt nu af van de kwalificatie van het laadproces in welke lidstaat de transactie belastbaar is.

Effectief gebruik en verbruik

Bij het aanmerken van de transactie tussen de EMP en de EV-gebruiker als de levering van een goed, is de transactie belastbaar in het land waar de gebruiker van een elektrische voertuig het effectieve gebruik en verbruik van elektriciteit heeft. De oplaadpaal bevindt zich in Italië, waardoor Italiaanse btw verschuldigd is door de EMP. In dit geval is de EMP niet in Italië gevestigd en heeft daar ook geen vaste inrichting. Om de btw te voldoen, moet de EMP zich in Italië registreren voor de btw, tenzij een verleggingsregeling van toepassing is. De transactie tussen de EMP en EV-gebruiker kan ook worden aangemerkt als een dienst. De EMP levert dan niet, zoals de EC aangeeft, altijd op eigen naam en voor eigen rekening aan de EV-gebruiker, maar kan in dit geval ook optreden als tussenpersoon. De transactie is belastbaar in het land waar de EV-gebruiker zijn btw-identificatienummer heeft.

Huidige stand van zaken

In working paper #1012 heeft de EC de huidige stand van zaken gepubliceerd, waarin het van mening is dat de CPO elektriciteit levert aan de EMP, de EMP elektriciteit levert aan de EV-gebruiker en de EMP in ieder geval wordt gezien als wederverkoper van elektriciteit. Deze richtsnoeren van de Commissie zijn niet bindend, maar zullen wel een grote invloed hebben in de praktijk. In ieder geval zal er nog wel enige discussie ontstaan over de kwalificatie van het opladen van elektrische voertuigen.

Meer informatie of advies?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen.  Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze internationale belastingadviseurs helpen u graag. Neem contact op met Anne Kin, belastingadviseur, via telefoonnummer 013-4647288 of stuur Anne een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Anne
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu