Zo bepaalt u het juiste moment voor bedrijfsverkoop

2 juli 2019
Artikel

De marktomstandigheden zijn momenteel gunstig om uw bedrijf te verkopen. Dit blijkt uit de Brookz Overname Barometer 2018. Het aantal transacties stabiliseerde op het hoogste niveau ooit, terwijl de betaalde overnameprijzen nog verder stegen. Nu kan een goed moment zijn om de verkoop van uw onderneming te onderzoeken. Het bepalen van het juiste verkoopmoment is misschien wel één van de meest lastige beslissingen die u als ondernemer in uw leven neemt. Er spelen verschillende zaken een rol.

Portretfoto van Gert-Jan van den Berg
Geschreven door:
Gert-Jan van den Berg Senior corporate finance adviseur
Handtekening contract verkoop bedrijf

Persoonlijke overwegingen bedrijfsverkoop

Persoonlijke overwegingen spelen een rol om te bepalen wanneer het voor u het juiste moment is om uw onderneming te verkopen. U kunt hierbij denken aan uw gezondheid, uw leeftijd, toekomstplannen en ambities. Zo kunnen het hebben van minder energie, het nog aan willen gaan van andere uitdagingen of gezondheidsproblemen beweegredenen zijn om uw bedrijf te verkopen. Ook kan de leeftijd een rol spelen; u wilt gaan genieten van uw vrije tijd en pensioen.  

Zakelijke overwegingen bedrijfsverkoop

Er spelen ook zakelijke overwegingen. Zo bent u misschien benaderd door een potentiële koper die uw onderneming graag wil kopen. Of is uw bedrijf in de afgelopen jaren dusdanig gegroeid dat vanuit de stakeholders steeds meer behoefte komt aan een ander management, dat de onderneming succesvol door een nieuwe of bestaande bedrijfsfase heen kan loodsen. Daarnaast kan het zijn dat de onderneming zich steeds sneller moet aanpassen aan de veranderende wet- en regelgeving of veranderingen binnen de branche. Maar ook vanuit financieel perspectief kan het bij steeds verbeterende resultaten een uiterst geschikt moment zijn om te starten met het verkopen van uw bedrijf.

Marktomstandigheden

De marktomstandigheden zijn van invloed op het juiste verkoopmoment. De verwachte verkoopopbrengst zal doorgaans hoger liggen als de markt aantrekt en groeiend is. U kunt hierbij kijken naar het economische klimaat, of er sprake is van veel fusies en overnames binnen uw sector en/of financiering relatief makkelijk te verkrijgen is. Deze factoren zorgen er normaliter voor dat de vraag naar te koop aangeboden bedrijven hoger ligt dan het aanbod, wat een waardeverhogend effect heeft. Negatieve marktomstandigheden kunnen ook een risico vormen en een drukkend effect hebben op de verkoopprijs. Investeerders zoeken naar verschillende beleggingsmogelijkheden. De laatste jaren is de overname van een onderneming interessanter geworden, bij gebrek aan een goed rendement op andere investeringen. Kopers zijn dan vaker bereid om een goede prijs te betalen.

Onderneming verkoopklaar

Alle factoren gezamenlijk bepalen of het voor u, als ondernemer, verstandig is om uw bedrijf juist op dit moment of later te verkopen. Hierdoor zal het ‘optimale’ verkoopmoment ook voor iedere ondernemer verschillen. Het is in de huidige markt wel belangrijk dat u continu bent voorbereid op een overname. Dit is natuurlijk geen doel op zich: uw organisatie moet ook agile zijn, zodat u in staat bent vlot in te spelen op marktkansen. Dit vereenvoudigt niet alleen het verkoopproces; in veel gevallen profiteert uw organisatie er direct van. Hierbij is het belangrijk onder meer aandacht te besteden aan het personeel, de automatisering, de administratieve organisatie en de afhankelijkheid van uw organisatie van u als bestuurder, uw leveranciers en afnemers. Zo kunt u sturen op de bedrijfswaarde en de toekomstige verkoopopbrengst verhogen. Het is belangrijk om vanuit juridisch en fiscaal oogpunt naar uw onderneming te kijken. Eén van de zaken die u vooraf goed moet regelen is een optimale juridische en fiscale structuur. In veel gevallen kunt u door de juiste organisatiestructuur op te zetten, een hoge belastingdruk bij verkoop voorkomen.

Ook interessant voor u:

Wilt u meer weten over bedrijfsverkoop? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Gert-Jan
Icoon whitepaper

Hoe komt u tot een succesvolle bedrijfsverkoop?

Lees er alles over in dit whitepaper
Download het gratis whitepaper