Zijn uw akte en testamenten nog actueel?

17 december 2018
Artikel

We zien in de agrarische sector vaak dat ondernemers binnen het bedrijf samenwerken in een maatschap of vennootschap onder firma. Het onderliggende contract bevat de ingebrachte onderneming en afspraken rond de jaarwinstverdeling en bedrijfsovername wanneer een vennoot uittreedt. Mijn advies is om regelmatig te toetsen of de maatschaps- of vennootschapsakte en (levens)testamenten nog actueel zijn.

Pierre van Berkel
Geschreven door:
Pierre van Berkel Senior vastgoedadviseur
Een ondernemer controleert haar akte en testamenten

Uittreden

Uittreden van een vennoot gebeurt veelal als de vennoot nog in leven is. We zien dat er regelmatig in goed overleg afgeweken wordt van hetgeen wat in de oorspronkelijke, veelal verouderde akte, is opgenomen over de (financiële) voorwaarden waaronder de overname plaatsvindt. Als de bedrijfsovername plaatsvindt als gevolg van het overlijden van een vennoot, kan er niet meer afgeweken worden en zijn de afspraken zoals genoemd in de maatschaps- of vennootschapsakte bindend. Daarin moet vastgesteld zijn wie gerechtigd is om het aandeel van de overledene over te nemen. Als er meerdere gerechtigden zijn, dan moet duidelijk zijn of deze gelijkgerechtigd zijn óf dat er een éérstgerechtigde is.

Testament

Als de overledene een testament heeft, dan moeten de wensen daarin ook overeenkomen met de inhoud van de maatschaps- of vennootschapsakte. Het meest praktische is dat in het testament wordt verwezen naar de afspraken in de akte. Het is dus van belang dat de afspraken in de akte steeds in overeenstemming zijn met de wensen van de vennoten.

Handelingsonbekwaam

Heeft een vennoot als gevolg van ziekte of ongeval plotseling onvoldoende geestelijke capaciteiten om nog zelf te beslissen (handelingsonbekwaam)? Dan is voor de bedrijfsoverdracht toestemming van de rechter nodig. Aan de maatschaps- of vennootschapsakte kunnen onvoldoende rechten worden ontleend om een bedrijfsoverdracht juridisch af te wikkelen. Een rechter geeft met name bij grondgebonden bedrijven niet zomaar toestemming. Hij verricht veelal diepgaand onderzoek naar de vraag waarom de grond zo ver moet worden afgewaardeerd voor een lonende exploitatie.

Deze gang naar de rechter kan worden voorkomen als de vennoten in de samenwerking een levenstestament opstellen waarin wordt bepaald wie in geval van handelingsonbekwaamheid het recht heeft een bedrijfsoverdracht af te wikkelen. Dan kan een derde de bedrijfsoverdracht afwikkelen zonder tussenkomst van een rechter.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Pierre
Pierre van Berkel
Pierre van Berkel
Senior vastgoedadviseur
Bel
024-6485869
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan