Zet de KringloopWijzer in als managementtool

25 mei 2021
Artikel

De KringloopWijzer 2020 van ZuivelNL is weer ingevuld. Dit instrument verschaft u veel belangrijke managementinformatie. Analyseer deze en zoek naar mogelijkheden om verliezen te beperken en financieel voordeel te behalen.

Portetfoto van Marc Strikkeling
Neem contact op met:
Marc Strikkeling Senior bedrijfsadviseur
Koe in stal

Wat is de KringloopWijzer melkveehouderij?

De zuivelsector kan zich met het produceren van duurzame zuivel onderscheiden in de markt en de maatschappij. Een belangrijk thema daarbij is hoe u op een aantoonbaar duurzame manier melk kunt produceren. De basis hiervoor ligt in een efficiënte mineralenbenutting op het melkveebedrijf. ZuivelNL gebruikt de KringloopWijzer om de cijfers inzichtelijk te maken. Een instrument waarmee u de mineralenkringloop op het bedrijf in beeld brengt en informatie krijgt voor het nemen van managementmaatregelen.

De KringloopWijzer geeft belangrijke managementinformatie

De KringloopWijzer melkveehouderij geeft u een beeld van de mineralenefficiëntie stikstof en fosfaat op uw bedrijf. De vraag die daarbij hoort is; Waar en hoe kunt u deze verbeteren? Belangrijke vragen die spelen zijn:

  • Hoeveel eiwit heb ik van mijn eigen land gehaald?
  • Wat is het bodem overschot qua stikstof en fosfaat?
  • Welke invloed heeft weiden wel of niet?
  • Wat is de ammoniakemissie per hectare?
  • Hoe ziet het dashboard milieu en klimaat er uit en wat kan ik ermee?

Dit zijn enkele vragen waar u mee aan de slag kunt. Verbetering van efficiëntie betekent vermindering van verliezen. Vermindering van verliezen heeft ook een financieel positief effect op uw bedrijfsvoering.

Verbetering realiseren met de KringloopWijzer

Maar hoe realiseert u die verbetering? Verschillende bedrijfskenmerken hebben hier invloed op, zoals grondsoort, intensiteit en verkaveling. Dit neemt niet weg dat de KringloopWijzer u inzicht verschaft in de mogelijkheden die er zijn om de efficiëntie te verbeteren. Analyseer de informatie en zoek naar mogelijkheden om verliezen te beperken en financieel voordeel te behalen.

Meer weten?

Wilt u weten hoe u de KringloopWijzer melkveehouderij in kunt zetten? Neem contact op met Marc Strikkeling, senior bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 0485-561303 of stuur Marc een e-mail.  

Wilt u meer weten over de KringloopWijzer? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Marc
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu