Zes veelgestelde vragen over medewerkersparticipatie

3 december 2018
Artikel

Op 4 december 2018 vond het webinar ‘Binden van personeel door medewerkersparticipatie’ plaats. Tijdens het webinar zijn veel vragen gesteld. Hieronder vindt u een overzicht van zes veelgestelde vragen.

Portretfoto van Jurgen Herremans
Geschreven door:
Jurgen Herremans Corporate finance adviseur
Werkgever en werknemer in gesprek over medewerkersparticipatie
 1. Zijn er andere vormen van werknemersparticipatie? En zo ja, welke?
  Er zijn andere vormen van werknemersparticipatie:
  1. Een bonusregeling om medewerkers meer prikkels te geven om zo bijvoorbeeld meer omzetgroei te bereiken.
  2. Stock Appreciation Right (SAR). Een SAR geeft een werknemer recht op een geldbedrag waarvan de hoogte afhankelijk is van de waardestijging van de aandelen van de onderneming.
  3. Aandelenoptieregeling, waarbij u als werkgever aan uw werknemer de mogelijkheid biedt om tegen een vooraf vastgestelde koers in de toekomst aandelen verstrekt.
    
 2. Waarom heeft een Stichting Administratiekantoor de voorkeur, als je de participerende werknemer geen zeggenschap wilt verlenen?
  Als de werknemer middels een STAK aandelencertificaten in de onderneming heeft, heeft de werknemer geen stemrecht in de algemene vergadering van de vennootschap. Daarnaast kan in de administratievoorwaarden van de STAK opgenomen worden dat de werknemer ook geen vergaderrechten heeft. Als de werknemer gewone aandelen of stemrechtloze aandelen heeft in de vennootschap, heeft de werknemer nog altijd wel vergaderrechten. De werknemer mag dan de algemene vergadering bijwonen en heeft daarnaast spreekrecht. Dit is in veel gevallen niet wenselijk. Om die reden gaat de voorkeur in de meeste gevallen uit naar de certificering van aandelen.
   
 3. Er wordt bij de waardering gekeken naar de toekomstige geldstromen. Wordt er dan niet naar het verleden gekeken?
  Het verleden vormt de basis voor de toekomst. De historische cijfers worden geanalyseerd, om mede de uitgangspunten voor de toekomst te bepalen.
   
 4. Wat gebeurt er als de waarde van de aandelen later daalt? Is dat aftrekbaar?
  Niet als loon uit dienstbetrekking. Als de aandelenparticipatie in Box 3 zit, is het verlies niet aftrekbaar. In Box 2 is een verlies uit de aandelenparticipatie wel aftrekbaar als verlies uit aanmerkelijk belang.
   
 5. Wanneer is de organisatie(structuur) klaar voor de participatie van één of meerdere werknemer(s)?
  Voordat u besluit medewerkers te laten participeren, is het van belang dat uw structuur hiervoor klaar is. Bevindt het onroerend goed of bijvoorbeeld belangrijke intellectuele eigendomsrechten zich ook in de vennootschap waarin de werknemer gaat participeren? Dan is het van belang dat u beoordeelt of dit ook wenselijk is. Is dit niet het geval, dan is het aan te raden het onroerend goed, de intellectuele eigendomsrechten of andere belangrijke zaken niet in de desbetreffende vennootschap te laten zitten, maar deze elders in de structuur onder te brengen.
   
 6. Bij de waardering kijken jullie ook naar de risico’s. Hoe schatten jullie het risico van een onderneming in?
  De verdisconteringvoet wordt vastgesteld om de ondernemingsrisico’s in te schatten. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van diverse big data op branche niveau en daarnaast wordt voor de individuele onderneming specifiek gekeken naar een aantal zaken, zoals de afhankelijkheid van leveranciers en klanten. Als de omzet afhankelijk is van enkele grote klanten, wordt een extra risico-opslag gehanteerd.

Wilt u meer weten over medewerkersparticipatie? Neem dan contact op met Jurgen Herremans via telefoonnummer 013-4647230 of stuur Jurgen een mail.

Ook interessant voor u:

Wilt u meer weten over medewerkersparticipatie? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jurgen
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan