Zes aandachtspunten voor ondernemers bij de schenkingsvrijstelling eigen woning

15 januari 2021
Artikel

In 2021 is de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning maximaal € 105.302. Dit betekent dat de ontvanger van de schenking tot dat bedrag geen schenkbelasting betaalt. Naast de voorwaarden die aan de schenkingsvrijstelling zijn verbonden, moet u als ondernemer ook rekening houden met enkele andere zaken.

Portretfoto van Marloes Brands
Neem contact op met:
Marloes Brands Belastingadviseur, estate planner
Woningen

Tip 1: bij schening neem een uitsluitingsclausule op

Bij een schenking kunt u een uitsluitingsclausule opnemen. Met deze clausule zorgt u ervoor dat alles wat u schenkt aan uw kind ook van uw kind blijft. De tekst van de uitsluitingsclausule moet goed geformuleerd worden in de akte. Is de tekst niet duidelijk en concreet, dan bestaat de kans dat uw kind zijn of haar schenking bij echtscheiding toch moet delen. De clausule hoeft niet opgesteld te worden met tussenkomst van de notaris, maar moet wel op het moment van schenken worden vastgelegd.

Tip 2: doe een beroep op de hoge vrijstelling in de aangifte schenkbelasting

Ook van schenkingen die onder een schenkingsvrijstelling vallen, moet aangifte schenkbelasting worden gedaan bij de Belastingdienst. In deze aangifte moet u een beroep doen op de juiste vrijstelling.

Tip 3: doe op tijd de aangifte schenkbelasting

Doe voor 1 maart van het volgende jaar de aangifte schenkbelasting. Lukt dit niet? Dien dan vóór 1 maart een schriftelijk verzoek in voor uitstel tot het doen van de aangifte schenkbelasting. Over de uitstelperiode wordt geen belastingrente berekend.

Tip 4: mogelijkheid om uw schenking te spreiden

U mag uw schenking over drie opeenvolgende jaren spreiden. U moet de vrijstelling wel elk jaar aanvragen met de aangifte schenkbelasting. In het tweede en derde jaar heeft u ook recht op de jaarlijkse schenkingsvrijstelling.

Tip 5: bespaar erfbelasting

Schenken met een vrijstelling bespaart altijd erfbelasting. Dit biedt u dus direct fiscaal voordeel.

Tip 6: geen 180 dagen bij schenken eigen woning

Schenken voor de eigen woning valt niet onder de 180 dagen-regel. Overlijdt bij een ‘gewone’ schenking de schenker binnen 180 dagen na de schenking, dan moet het geschonken bedrag worden opgeteld bij de nalatenschap en belast met erfbelasting. Bij schenking voor de eigen woning geldt dit niet.

Meer weten?

Wilt u meer weten over schenkingen en schenkingsvrijstelling? Neem contact op met Marloes Brands, belastingadviseur en estate planner, via telefoonnummer 040-2942666 of stuur Marloes een mail.

Wilt u meer weten over de schenkingsvrijstelling? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Marloes
Whitepaper downloaden

Schenken in 2021

Download het whitepaper
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan