Zes aandachtspunten bij de schenkingsvrijstelling eigen woning

27 maart 2017
Artikel

Vanaf 2017 is het weer mogelijk om maximaal € 100.000 te schenken via de eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Naast de voorwaarden die aan de schenkingsvrijstelling zijn verbonden, moet u ook rekening houden met enkele andere zaken.

Portretfoto van Sandra Luijs
geschreven door:
Sandra Luijs Belastingadviseur
Schenkingsvrijstelling van eigen woningen

Tip 1: neem een uitsluitingsclausule op

Bij schenking kunt u een zogenaamde uitsluitingsclausule opnemen. Met deze clausule zorgt u ervoor dat alles wat u schenkt aan uw kind ook van uw kind blijft. De tekst van de uitsluitingsclausule moet goed geformuleerd worden in de akte. Is de tekst niet duidelijk en concreet, dan bestaat de kans dat uw kind zijn of haar schenking bij echtscheiding toch moet delen. De clausule hoeft niet opgesteld te worden met tussenkomst van de notaris, maar moet wel op het moment van schenken worden vastgelegd.

Tip 2: doe een beroep op de hoge vrijstelling in de aangifte schenkbelasting

Ook van schenkingen die onder een schenkingsvrijstelling vallen, moet aangifte schenkbelasting worden gedaan bij de Belastingdienst. In deze aangifte moet u een beroep doen op de juiste vrijstelling.

Tip 3: doe op tijd de aangifte schenkbelasting

Doe voor 1 maart van het volgende jaar de aangifte schenkbelasting. Lukt dit niet? Dien dan vóór 1 maart een schriftelijk verzoek in voor uitstel tot het doen van de aangifte schenkbelasting. Over de uitstelperiode wordt geen belastingrente berekend.

Tip 4: mogelijkheid om uw schenking te spreiden

U mag uw schenking over drie opeenvolgende jaren spreiden. U moet de vrijstelling wel elk jaar aanvragen met de aangifte schenkbelasting. In het tweede en derde jaar heeft u ook recht op de jaarlijkse schenkingsvrijstelling.

Tip 5: bespaar erfbelasting

Schenken met een vrijstelling bespaart altijd erfbelasting. Dit biedt u dus direct fiscaal voordeel.

Tip 6: geen 180 dagen

Schenken voor de eigen woning valt niet onder de 180 dagen-regel. Overlijdt bij een ‘gewone’ schenking de schenker binnen 180 dagen na de schenking, dan moet het geschonken bedrag worden opgeteld bij de nalatenschap en belast met erfbelasting. Bij schenking voor de eigen woning geldt dit niet.

Wilt u meer weten over de schenkingsvrijstelling? Onze specialist helpt u graag verder!

Mail Sandra
Download het overzicht schenken eigen woning 2017

Wilt u weten aan welke voorwaarden u moet voldoen om gebruik te kunnen maken van de schenkingsvrijstelling?

Wij maken het graag helder voor u met een inhoudelijke illustratie.
Download hier het overzicht
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan