Zeescheepvaart en de tonnageregeling

Heeft u een scheepvaartbedrijf, rederij of neemt u deel aan een scheepvaart-cv als investering? Dan kunt u de Belastingdienst vragen de tonnageregeling toe te passen. De tonnageregeling stelt de jaarlijkse winst die u behaalt uit de zeescheepvaart op forfaitaire wijze vast. 

Portretfoto van Jason Vollering
Geschreven door:
Jason Vollering Belastingadviseur
Zeescheepvaart en de tonnageregeling

De belastbare winst uit zeescheepvaart wordt berekend aan de hand van het netto tonnage van de schepen in uw beheer. Vervolgens geldt het belastingtarief op de berekende belastbare winst. Door het berekenen van de belastbare winst op een forfaitaire wijze, is de te betalen belasting onafhankelijk van de winst die u werkelijk behaalt in een kalenderjaar.

Voor- en nadelen van de tonnageregeling

De tonnageregeling is optioneel en heeft zowel voor- als nadelen. Het voordeel is een lage effectieve belastingdruk en zekerheid over te betalen belasting. Houd u er wel rekening mee dat u bij verlies ook belasting betaalt. Opteert u voor de tonnageregeling, dan wordt de belastbare winst voor een aaneengesloten periode van tien jaar forfaitair vastgesteld. Het verzoek om de tonnageregeling toe te passen, doet u in het eerste jaar waarin uw onderneming winst uit zeescheepvaart ontvangt.

Wilt u meer weten over de tonnageregeling? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason