WOZ-waarde: gratis bezwaarschrift

2 maart 2017
Artikel

De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde (waarde onroerende zaken) van woningen, (agrarische) bedrijfsgebouwen en andere bouwwerken op uw perceel vast en maakt deze bekend via een WOZ-beschikking. De meeste gemeenten sturen deze WOZ-beschikking in de eerste acht weken van het jaar naar de eigenaren en gebruikers van deze gebouwen. Is deze waarde te hoog vastgesteld? Dan kan het lonen om bezwaar te maken.

 

Portretfoto van Patrick de Jong
Geschreven door:
Patrick de Jong Belastingadviseur
agrariër die bezwaar maakt tegen woz-waarde

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor het vaststellen van de onroerendezaakbelasting (OZB), de toepassing van het eigenwoningforfait en de eventuele box 3-waardering. Daarnaast heeft deze waarde ook invloed op afschrijvingsmogelijkheden van bedrijfsgebouwen. U kunt bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Een goed gemotiveerd bezwaar kan leiden tot een verlaging van de vastgestelde WOZ-waarde en een lagere belastingheffing.

Er zijn vaak voldoende argumenten voor een bezwaarschrift. De agrarische gebouwen worden gewaardeerd op basis van een standaard tabel uit de landelijke taxatiewijzer. Door deze globale inschatting blijven omstandigheden als achterstallig onderhoud, asbest, beperkte uitbreidingsmogelijkheden en zelfs reeds gesloopte opstallen onopgemerkt. Daarnaast is er ook nog de werktuigenvrijstelling, die vaak niet gehanteerd wordt.

Kom snel in actie

Het is in uw belang de WOZ-beschikking te (laten) beoordelen. Stel dit niet te lang uit. De termijn voor het maken van bezwaar is zes weken vanaf de dagtekening van de WOZ-beschikking. Kom snel in actie als u vindt dat uw WOZ-beschikking te hoog is vastgesteld! Heeft u advieskosten gemaakt voor het opstellen van een bezwaarschrift, dan kunt u aanspraak maken op een kostenvergoeding als tegemoetkoming voor de gemaakte kosten.

De WOZ-waarde is voor verschillende belastingen van belang en kan een voordeel opleveren. U kunt bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Heeft u uw WOZ-beschikking ontvangen en is die naar uw mening te hoog? Schakel dan een belastingadviseur in.

Download hier het gratis standaardbezwaarschrift.

Wilt u meer weten over bezwaar maken tegen de WOZ-waarde? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Patrick
Downloaden bezwaarschrift WOZ-beschikking

Gratis standaard bezwaarschrift WOZ (agro)

Download bezwaarschrift