WOZ-correctie voor asbest in bedrijfspand

10 februari 2022
Artikel

Gemeenten stellen de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) jaarlijks vast. Dit doen zij meestal via een algemene formule. Mogelijk houden zij hierbij onvoldoende rekening met negatieve factoren op uw WOZ-waarde. De aanwezigheid van asbest in een bedrijfspand heeft bijvoorbeeld een waardedrukkend effect op de WOZ-waarde. Wat is voor uw bedrijfspand de juist WOZ-waarde? 

Portretfoto van Luc Adriaansen
Neem contact op met:
Luc Adriaansen Belastingadviseur
Asbest

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

Gemeenten gebruiken voor het bepalen van de WOZ-waarde meestal een algemene formule. Vaak bepalen ze de waarde bij bedrijfspanden aan de hand van de (fictieve) jaarhuur per m2 en een vermenigvuldigingsfactor (huurwaardekapitalisatiemethode). De waarde kan daarnaast bijvoorbeeld ook worden vastgesteld op basis van verkoopgegevens van vergelijkbare panden. 

De WOZ-waarde zou de werkelijke economische waarde moeten benaderen. Bent u van mening dat de WOZ-waarde van uw bedrijfspand niet conform de economische waarde is? Maak dan tijdig bezwaar. 

Asbest en de WOZ-waarde van uw bedrijfspand

Er zijn verschillende redenen om te beargumenteren dat de WOZ-waarde lager moet zijn dan de waarde die een gemeente vaststelt. Een veelvoorkomend argument om de waarde lager vast te stellen, is de aanwezigheid van asbest. Regelmatig ontstaan er juridische geschillen over de vraag in welke mate de aanwezigheid van asbest leidt tot een lagere WOZ-waarde. 

In een geschil dat speelde in 2019 heeft de rechtbank geoordeeld over de gevolgen van asbest voor de WOZ-waardering. In deze zaak had de gemeente de waarde van een bedrijfspand vastgesteld op € 200.000. De eigenaar van het bedrijfspand ging uit van een waarde van € 100.000. De gemeente had de waarde van het pand vastgesteld aan de hand van marktgegevens van verkochte panden die vergelijkbaar zijn met het bedrijfspand. De vergelijkingsobjecten hadden, net als het bedrijfspand, opstallen van vóór 1991. In de verkoopprijzen van de vergelijkingsobjecten was volgens de gemeente het waardedrukkende effect van (mogelijk) aanwezige asbest verdisconteerd in de verkoopprijs. Daarnaast was er, vanwege de aanwezigheid van asbest, een waardecorrectie gehanteerd van in totaal € 16.270 (€ 10 per m2). Hierbij maakte de rechtbank de vergelijking naar de correctie zoals opgenomen in de taxatiewijzer voor agrarische opstallen. Hier hanteren ze een aftrek van € 8,18 per m2 tot € 9,95 per m2. 
De gehanteerde waardecorrectie acht de rechtbank derhalve redelijk. De vastgestelde waarde van € 200.000 en de daarop gebaseerde aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) is niet te hoog vastgesteld.

Gevolgen voor de praktijk

De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de OZB die u jaarlijks betaalt. De WOZ-waarde van een bedrijfspand heeft daarnaast mogelijk ook gevolgen voor uw afschrijvingsmogelijkheden. Een te hoge WOZ-waarde kan namelijk betekenen dat u niet kunt afschrijven op uw pand. 
Denkt u dat uw WOZ-waarde te hoog is of wilt u weten of de waarde juist is vastgesteld? Onderneem dan tijdig actie! Hier helpen wij u graag mee. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de WOZ-waarde? Neem contact op met Luc Adriaansen, belastingadviseur, via telefoonnummer 0485-561320 of stuur Luc een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Luc
Downloaden bezwaarschrift WOZ-beschikking

Gratis standaard bezwaarschrift WOZ (agro)

Download bezwaarschrift
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu