Winstcorrectie Belastingdienst van invloed op herinvesteringsreserve

7 augustus 2019
Blog

Bij verkoop van een bedrijfsmiddel kunt u de belastingheffing bij behaalde boekwinst uitstellen door een herinvesteringsreserve te vormen. U houdt dan liquiditeiten over om te (her-)investeren in uw bedrijf. 

 

Portretfoto van Jason Vollering
Geschreven door:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
Ondernemer kijkt in administratie naar correcties

De Belastingdienst let er scherp op dat u zakelijk handelt, vooral bij transacties tussen u als directeur-grootaandeelhouder (dga) en uw bv. Is de transactie onzakelijk? Dan corrigeert de Belastingdienst de winst van uw bv en wordt het verkregen voordeel als winstuitdeling belast. De kans is groot dat u vervolgens een boete krijgt. 

Casus: verkoop panden tegen lagere waarde

Een bv verkocht een aantal panden aan haar dga en kinderen tegen waarden lager dan de WOZ-waarde. De Belastingdienst corrigeerde de winst door het opleggen van een navorderingsaanslag. De bv wilde vervolgens na verkoop de hoge(re) boekwinst toevoegen aan de herinvesteringsreserve. De vraag was of dit mocht.  

De Hoge Raad oordeelt dat wanneer (terecht) sprake is van een uitdeling van de winst en er dus onzakelijk is gehandeld, de overdrachtsprijs van de panden op de reële waarde wordt gesteld. Bij de vorming van de herinvesteringsreserve moet dan worden uitgegaan van die hogere waarde, aldus de Hoge Raad.

Kortom: bij de verkoop van bedrijfsmiddelen zijn er fiscale mogelijkheden om de belastingheffing uit te stellen. Let er wel op dat u zakelijk blijft handelen. 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Portretfoto van Jason Vollering
Senior belastingadviseur
Bel
0165-531320
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan