Wijzigingen in box 2: de stand van zaken

3 november 2022
Artikel

Enkele Tweede Kamerleden dienden in juni een initiatiefwetsvoorstel in om diverse zaken te veranderen op het gebied van bedrijfsopvolging en belastingheffing in box 2. Inmiddels is er een aangepast voorstel ingediend.

Portretfoto van Mike Los
Neem contact op met:
Mike Los Manager Estate Planning en Belastingadvies
nieuw wetsvoorstel lezen

We zetten de voorgestelde wijzigingen voor de belastingheffing in box 2 voor u op een rij.

Voorgestelde wijzigingen

Progressief tarief box 2
In het oorspronkelijke wetsvoorstel van 7 juni was het box 2-tarief vervangen door een tweeschijventariefstructuur. Deze wijziging is niet meer opgenomen in het nieuwe voorstel. Dit komt waarschijnlijk doordat dit tweeschijvensysteem al deel uitmaakt van het Belastingplan 2023.

Doorschuifregeling aanmerkelijk belang
Heeft u een aanmerkelijk belang en komt u te overlijden? Dan wordt dit gezien als een fictieve vervreemding van de aandelen. Dit houdt in dat er belasting moet worden betaald over de waardestijging van de aandelen in de periode waarin u deze in handen had. De aandelen worden niet daadwerkelijk verkocht. Hierdoor zijn er vaak geen liquide middelen aanwezig om de belastingclaim te betalen. Onder de huidige wetgeving kan deze belastingclaim worden doorgeschoven naar uw erfgenamen. Hierdoor hoeven zij pas af te rekenen als zij de aandelen daadwerkelijk verkopen. Eenzelfde doorschuifregeling geldt voor de schenking van aandelen.

Het initiatiefwetsvoorstel beoogt deze doorschuifregeling af te schaffen. Hierdoor zal bij overdracht van aandelen door overlijden of schenking altijd moeten worden afgerekend over de waardestijging op deze aandelen. Ook als er onvoldoende liquide middelen aanwezig zijn.

Afschaffen doelmatigheidsmarge
Onder de huidige wetgeving moet een directeur-grootaandeelhouder (dga) een gebruikelijk loon ontvangen. Het gebruikelijk loon is het hoogste van de volgende bedragen:

  1. 75 procent van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
  2. Het loon van de meestverdienende werknemer bij de vennootschap.
  3. De wettelijke minimum ondergrens van € 48.000.

Op het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking mag u nu nog een doelmatigheidsmarge toepassen van 25%. Hierdoor wordt het gebruikelijk loon 75% van de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

In het initiatiefwetsvoorstel wordt deze doelmatigheidsmarge afgeschaft. Dit betekent dat het gebruikelijk loon minimaal gelijk moet zijn aan 100 procent van het loon van de werknemer met de meest vergelijkbare dienstbetrekking, met als ondergrens € 48.000. Overigens is het initiatiefwetsvoorstel op dit punt achterhaald: in het kader van het Belastingplan 2023 wordt de doelmatigheidsmarge al per 2023 afgeschaft. Het voorstel voegt op dit punt dus niets meer toe.

Tweede Kamer

De genoemde wijzigingen zijn opgenomen in een initiatiefwetsvoorstel. Dit betekent dat het nog maar de vraag is in hoeverre de Tweede Kamer het wetsvoorstel overneemt. Mocht de Tweede Kamer hiermee instemmen, dan zou het initiatiefwetsvoorstel per 1 januari 2023 in werking moeten treden. Maar dat is dus nog allesbehalve zeker.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de wijzigingen van het belastingstelsel per 1 januari 2023? Neem contact op met Mike Los, manager belastingadvies, via e-mail.

Wilt u meer weten over de wijzigingen van het belastingstelsel? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Mike
Portretfoto van Mike Los
Manager Estate Planning en Belastingadvies
Bel
040-2942635
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan