Wijzigingen Besluit fiscale eenheid

24 januari 2019
Artikel

Staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, legde eind 2018 het besluit tot wijziging van een aantal belastingwetten en uitvoeringsbesluiten voor aan de Eerste en Tweede Kamer. Een van deze wijzigingen betreft de nieuw ingevoerde earningsstrippingmaatregel in het Besluit fiscale eenheid.

Portretfoto van Robert Gall
Geschreven door:
Robert Gall Senior belastingadviseur
Ordner lezen

Nieuwe renteaftrekbeperking

Per 1 januari 2019 is in de vennootschapsbelasting een nieuwe renteaftrekbeperking ingevoerd, de zogenaamde earningsstrippingmaatregel. Hierover berichtten wij u eerder op Prinsjesdag. De maatregel houdt kort gezegd in dat rente niet langer aftrekbaar is voor zover het saldo van verschuldigde en ontvangen (groeps- en derden)rente meer bedraagt dan maximaal 30% van het brutobedrijfsresultaat (EBITDA: earnings before interest, taxes, depreciation and amortization). De regeling kent een drempel van € 1.000.000 aan rente en bevat géén zogenaamde groepsescape. Wel is er een mogelijkheid om het deel van de rente dat in een bepaald jaar niet aftrekbaar is door te schuiven naar volgende jaren.

Wat gaat er veranderen?

In verband met deze nieuwe renteaftrekbeperking wordt het Besluit fiscale eenheid op een aantal punten gewijzigd. Aan het besluit worden bepalingen toegevoegd of gewijzigd die het in aanmerking nemen van voorvoegingsrenten bij fiscale eenheidssituaties regelen. Bepalingen die worden toegevoegd zijn de volgorde waarin voorvoegingsrenten in aftrek moeten worden gebracht en het in aanmerking nemen van voorvoegingsrenten bij (juridische) fusies en (zuivere) splitsingen binnen een fiscale eenheid. De wijzigingen zijn dus vooral van technische aard, en zijn nodig om het Besluit fiscale eenheid te laten aansluiten op nieuwe regels in de vennootschapsbelasting.

De wijzigingen treden acht weken na plaatsing van de wijzigingen in het Staatsblad in werking. Concreet betekent dit dat de nieuwe regels vanaf 22 februari 2019 in werking treden.

Vraag advies

Deze nieuwe bepalingen, de earningsstrippingmaatregel en de regelingen rondom de fiscale eenheid in het algemeen zijn complex en vragen om specialistische kennis. Bekijk daarom samen met uw belastingadviseur van ABAB of de nieuwe maatregelen op uw situatie van toepassing zijn en wat de gevolgen daarvan zijn.

Wilt u meer weten over het Besluit fiscale eenheid? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Robert
Portretfoto van Robert Gall
Senior belastingadviseur
Bel
024-6485808
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan