Wijzigingen Arbowet per 1 juli 2017

14 april 2017
Wet- en regelgeving

Alle werkgevers krijgen ermee te maken: de nieuwe Arbowet die per 1 juli 2017 ingaat. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

 

Portretfoto van Corry Verhoeven
Geschreven door:
Corry Verhoeven Senior adviseur personeelsmanagement
Werkgever leest nieuwe arboregels

Meer nadruk op de adviserende rol van de bedrijfsarts

De vernieuwde Arbowet verplicht een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverleners die de manier van ondersteuning vastlegt.

Een grotere rol voor de ondernemingsraad

De arbodienst moet voortaan eens per jaar met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging om tafel. De OR krijgt inspraak bij de benoeming van de preventiemedewerker.

Meer aandacht voor beroepsziekten

De bedrijfsarts meldt beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Als uit de evaluatie in 2020 geen verbetering blijkt, komt er een bestuurlijke boete voor niet-melden. 

Meer aandacht voor preventie

De positie van de preventiemedewerker wordt versterkt en samenwerking met de arbodienstverleners bevorderd. Zo komt er een spreekuur van de bedrijfsarts voor werknemers en heeft de medezeggenschapsraad inspraak bij de benoeming van de preventiemedewerker. 

Handhaving

De Inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden om de regelgeving te handhaven. De Inspectie kijkt of er een basiscontract aanwezig is en kan een boete geven bij het niet melden van beroepsziekten. 

 

Wilt u meer weten over de nieuwe arbowetgeving? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Corry
Portretfoto van Corry Verhoeven
Senior adviseur personeelsmanagement
Bel
076-5438008
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan