Wettelijke scholingsplicht: voorkom problemen

29 september 2016
Wet- en regelgeving

Sinds 1 juli 2015 hebben werkgevers een wettelijke scholingsverplichting richting werknemers. Dit betekent dat de werkgever de werknemer in staat moet stellen zich te kunnen scholen om zo zijn of haar functie goed te kunnen uitoefenen. Dat werkgevers niet lichtvaardig met deze wettelijke plicht moeten omgaan, blijkt wel uit een recente uitspraak van de kantonrechter. 

Portretfoto van Geert Rouwet
Geschreven door:
Geert Rouwet Jurist arbeidsrecht
bureau met schrijfgerei i.v.m. scholingsplicht

Casus

In deze zaak ging het om een werkgever, actief op het gebied van bewindvoering, curatele en schuldhulpverlening. De werknemer was in dienst als administratief medewerker. Op 1 april 2014 trad het Besluit kwaliteitseisen in werking, waardoor de werknemer voor het uitoefenen van zijn functie uiterlijk 1 april 2016 moest beschikken over een mbo-4-diploma. Omdat de werkgever begin 2016 concludeerde dat werknemer niet meer op tijd aan de opleidingseis kon voldoen, verzocht hij de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Oordeel van de kantonrechter

De kantonrechter deelt de mening van de werkgever dat de arbeidsovereenkomst ontbonden moet worden, omdat de werknemer zonder mbo-4-diploma zijn functie niet langer kan uitoefenen. De kantonrechter vindt daarnaast dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld omdat hij de werknemer onvoldoende in staat heeft gesteld aan de scholingsverplichting te kunnen voldoen. Daarom ontvangt de werknemer niet alleen de wettelijke transitievergoeding, maar ook een vergoeding van ongeveer twaalf bruto maandsalarissen.

Wat betekent de scholingsplicht voor uw organisatie?

Deze uitspraak bevestigt dat u als werkgever het belang van scholing van het personeel onder de nieuwe wetgeving moet inzien. Anders kan dit u achteraf duur komen te staan. Een gedegen begeleiding bij het opzetten en vormgeven van het scholingsbeleid binnen uw organisatie valt dan ook aan te bevelen.

Wilt u meer weten over wettelijke scholingsplicht? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Jurist arbeidsrecht
Bel
024-6485817