Wetsvoorstel maakt mogelijk einde aan belastingvoordelen familiefonds

7 april 2021
Artikel

De afgelopen jaren hebben heel wat families vermogen bijeengebracht en gezamenlijk belegd in een zogenaamd familiefonds. Met een dergelijke opzet zijn veel belastingvoordelen te behalen. Het ministerie van Financiën heeft een wetsvoorstel ingediend waarmee deze voordelen worden tenietgedaan. Betekent dit het einde voor het familiefonds?

Portretfoto van René Scharroo
Neem contact op met:
René Scharroo Senior belastingadviseur
Mensen in gesprek over belastingvoordeel en het familiefonds

Familiefondsen

Eerder informeerden wij u over alternatieve mogelijkheden voor sparen. Een hiervoor regelmatig gebruikte structuur is het familiefonds. Een familiefonds is een beleggingsfonds in de vorm van een open fonds voor gemene rekening, waarbij familieleden vermogen inbrengen om dat gezamenlijk te beleggen. Alleen familieleden kunnen participeren in het familiefonds en de participaties zijn niet vrij overdraagbaar. Het opzetten en in stand houden van een dergelijk fonds kost minder dan een bv, terwijl het familiefonds meestal wel net als een bv vennootschapsbelastingplichtig is. Dat laatste heeft als gevolg dat het vermogen van het familiefonds bij de deelnemers daarin, de participanten, niet als belegging in box 3 aangegeven hoeft te worden. Dat voorkomt bijvoorbeeld dat u in box 3 belasting betaalt over fictieve renteopbrengsten, terwijl u feitelijk geen spaarrente ontvangt of zelfs rente moet betalen aan de bank.

Door jaarlijks participaties te schenken aan kinderen of kleinkinderen kan een familiefonds ook gebruikt worden om vermogen over te dragen aan de volgende generaties. Door dit gefaseerd te doen, kunt u daarbij optimaal gebruik maken van vrijstellingen in de schenkbelasting.

Einde van het familiefonds in zicht?

Familiefondsen worden in de praktijk regelmatig gebruikt als spaarstructuur. Aangezien er wezenlijke belastingvoordelen te behalen zijn met een dergelijke opzet, zijn deze structuren een doorn in het oog van het ministerie van Financiën. Mede daarom is onlangs door het ministerie een zogenoemd consultatiewetsvoorstel gepubliceerd. Nadat belangstellenden daarop hebben gereageerd, volgt naar verwachting later dit jaar een definitief wetsvoorstel.

Het doel van dit wetsvoorstel is om de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting te wijzigen. Volgens het wetsvoorstel zijn familiefondsen in de vorm van een Open Fonds voor Gemene rekening vanaf 1 januari 2022 dan niet meer vennootschapsbelastingplichtig. Het vermogen van het fonds wordt dan rechtstreeks bij de participanten belast, ieder naar rato van zijn aandeel in het fonds. Dat bekent dat het belegde vermogen in de meeste gevallen vanaf 1 januari 2022 bij de participanten belast is met inkomstenbelasting in box 3, wat meestal tot een hogere belastingdruk leidt.

Hoe nu verder…

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen en in werking treedt vanaf 1 januari 2022, zoals de bedoeling is, dan heeft dit een grote impact.

Ten eerste leidt het einde van de vennootschapsbelastingplicht tot een eindafrekening in de vennootschapsbelasting over de eventuele stille reserves op 31 december 2021; ook kan dit leiden tot een afrekening in box 2 van de inkomstenbelasting (aanmerkelijk belang).

In de tweede plaats wordt dan vanaf 1 januari 2022 een familiefonds als een transparante entiteit beschouwd, waardoor iedere participant zijn aandeel in het fondsvermogen in zijn aangifte inkomstenbelasting moet opgeven. Het belastingvoordeel dat een familiefonds nu oplevert, namelijk het vermogen buiten box 3 houden, wordt dan tenietgedaan. Het is daarom voor u van belang om tijdig na te gaan of er andere mogelijkheden zijn om uw vermogen te structureren, zodat u zo goed mogelijk voorbereid bent op deze mogelijke wetswijziging.

Wilt u meer weten?

Heeft u een familiefonds of wilt u meer weten over de fiscale gevolgen van uw beleggingen? Onze adviseurs helpen u graag. Neem contact op met René Scharroo, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 040-2942603 of stuur René een e-mail.

Wilt u meer weten over de fiscale gevolgen van uw beleggingen? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail René
Portretfoto van René Scharroo
Senior belastingadviseur
Bel
040-2942603
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan